กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 38
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 20:19
คำตอบ: 236
เปิดอ่าน: 25,283
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘. ๑๔ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-12-2019, 20:11
คำตอบ: 57
เปิดอ่าน: 201,214
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 20:10
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 334,927
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 20:09
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,666
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 30-11-2019, 06:07
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 6,797
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางสาวกุลชลี...

นางสาวกุลชลี หงษ์ดาลัดร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริจาคเครื่องฟอกไตจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

โอนแล้วเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๒๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 29-11-2019, 12:34
คำตอบ: 137
เปิดอ่าน: 6,797
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๙ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๙ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 15:44
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 11,404
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท ...

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท

โอนเงินแล้ววันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๘ น. ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 14:33
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๑๐ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 14:32
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๐๗ และ ๑๐๘ ครับ

จองรายการที่ ๑๐๗ และ ๑๐๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 20:36
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 11,404
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑ ครับ

จองรายการที่ ๑ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-11-2019, 18:01
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๘๙ ครับ

จองรายการที่ ๘๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 13:07
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๗๓ ครับ

จองรายการที่ ๗๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 13:06
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๗๗ ครับ

จองรายการที่ ๗๗ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 11-11-2019, 08:45
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๘ และ ๖๐ ครับ

จองรายการที่ ๕๘ และ ๖๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:39
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๔ ครับ

จองรายการที่ ๔๔ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:23
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๗ และ ๔๘ ครับ

จองรายการที่ ๔๗ และ ๔๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:22
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๖ ครับ

จองรายการที่ ๔๖ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:22
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๑ และ ๔๓ ครับ

จองรายการที่ ๔๑ และ ๔๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 09-11-2019, 16:59
คำตอบ: 382
เปิดอ่าน: 35,681
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓๖ และ ๓๙ ครับ

จองรายการที่ ๓๖ และ ๓๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 22:22
คำตอบ: 236
เปิดอ่าน: 25,283
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๘ ครับ

จองรายการที่ ๒๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2019, 20:57
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 334,927
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2019, 20:57
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,666
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2019, 08:46
คำตอบ: 178
เปิดอ่าน: 17,111
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓๒ จำนวน ๕ องค์ครับ

จองรายการที่ ๓๒ จำนวน ๕ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-10-2019, 21:12
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 17,782
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๐๒ ครับ

จองรายการที่ ๒๐๒ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-10-2019, 21:11
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 17,782
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๐๑ ครับ

จองรายการที่ ๒๐๑ ครับ
Showing results 1 to 25 of 38

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:50ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว