กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.04 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: โอรส
ห้อง: สะพานบุญ 21-11-2018, 14:18
คำตอบ: 33
เปิดอ่าน: 122,271
ถูกเขียนโดย โอรส
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๗ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 21-11-2018, 14:14
คำตอบ: 77
เปิดอ่าน: 159,460
ถูกเขียนโดย โอรส
ร่วมบุญอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ...

ร่วมบุญอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
โอนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๑๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 05-11-2018, 09:16
คำตอบ: 116
เปิดอ่าน: 7,953
ถูกเขียนโดย โอรส
- ลำดับการจองที่ ๒ - จองร่วมบุญทุนการศึกษา...

- ลำดับการจองที่ ๒
- จองร่วมบุญทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ทุน
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๑๑ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายอุดมศักดิ์ จิรบัณฑิตย์...
ห้อง: สะพานบุญ 04-11-2018, 16:12
คำตอบ: 116
เปิดอ่าน: 7,953
ถูกเขียนโดย โอรส
จอง ๑ ทุนครับ

จอง ๑ ทุนครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2018, 12:54
คำตอบ: 540
เปิดอ่าน: 60,934
ถูกเขียนโดย โอรส
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕๐๑ บาท โอนเงินแล้ว...

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕๐๑ บาท
โอนเงินแล้ว จำนวน ๕๐๑ บาท วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 18:15
คำตอบ: 540
เปิดอ่าน: 60,934
ถูกเขียนโดย โอรส
จอง ๑ กอง ครับ

จอง ๑ กอง ครับ
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:20
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/t698b...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/t698b1530945782.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๘๕.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:20
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/4ksyz...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/4ksyz1498817574.jpg

หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑,๐๖๘.๐ กรัม...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:19
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/y03ag...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/y03ag1498886892.jpghttp://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/89li71498813129.jpg

หนังสือวัดท่าขนุน ปกแข็ง เล่มใหญ่ บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๙๙๓.๗ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:18
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ijfbe...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ijfbe1494698843.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๗๒.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:13
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/igc9l...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/igc9l1494698880.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ อดีตที่ผ่านพ้น ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:13
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ek2rv...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ek2rv1494698871.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ อดีตที่ผ่านพ้น ๑ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๐๙.๑ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:10
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ex6w0...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ex6w01494698858.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๖.๑ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:08
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j66m7...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j66m71494698851.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๑.๔ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:05
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ywx27...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ywx271498638850.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๓ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๒๔.๖ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:04
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/wyfbd...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/wyfbd1498639824.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๑๙.๗ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:03
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/jd76v...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/jd76v1538895229.jpg

เหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:08
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j8hb9...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j8hb91494681130.jpg

กำไลนวหรคุณ เนื้อเงิน บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:08
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/hymin...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/hymin1493443399.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๘ กรัม

...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2sjh0...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2sjh01493438878.jpg

เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ofs8t...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ofs8t1494681133.jpg

เหรียญของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ เนื้อทองแดงนอก บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๐ กรัม

...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/tqdv1...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/tqdv11493438868.jpg

พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๘.๙ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/zvdzq...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/zvdzq1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อเงิน บูชา ๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๐ กรัม

...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/okrhp...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/okrhp1493438867.jpg

ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) บูชา ๑๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 32
เปิดอ่าน: 33,007
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/pwy6t...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/pwy6t1493438872.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๓ เซนติเมตร บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๓๒.๓ กรัม

...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:42ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว