กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 11 of 11
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ทิดตู่
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 18-06-2009, 17:09
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เสียง"สวดมนต์ทำวัตรเย็นวัดท่า...

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เสียง"สวดมนต์ทำวัตรเย็นวัดท่าขนุน"ได้ที่ลิงค์ทางด้านล่างนี้
http://www.watthakhanun.com/dhamma_audio/evening1.mp3
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 18-06-2009, 14:08
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
กรวดน้ำอิมินา (นำ)หันทะ มะยัง...

กรวดน้ำอิมินา

(นำ)หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวคาถาอธิษฐานอุทิศส่วนบุญให้สรรพสัตว์กันเถิด)
(รับ)อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 18-06-2009, 14:06
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี ...

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
(บทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่ลืมพิจารณาในขณะบริโภค)

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(เราทั้งหลายจงพากันสวดบทสำหรับพิจารณาปัจจัยสี่...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 18-06-2009, 13:21
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
นะโม เม สัพพะพุทธานัง (นำ)หันทะ มะยัง...

นะโม เม สัพพะพุทธานัง

(นำ)หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส
(เราทั้งหลายจงพากันกระทำความนอบน้อม ต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)
(รับ)นะโม เม สัพพะพุทธานัง,...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 17:41
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
สังฆาภิคีติง (นำ)(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง...

สังฆาภิคีติง

(นำ)(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.)
(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ)สัทธัมมะโช...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 17:41
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
สังฆานุสสติ (นำ)(หันทะ มะยัง...

สังฆานุสสติ

(นำ)(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)
(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึง พระคุณความดีแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด)

(รับ)สุปะฏิปันโน...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 17:40
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ธัมมาภิคีติง (นำ)(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง...

ธัมมาภิคีติง

(นำ)(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.)
(พวกเราจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาพระคุณความดีแห่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)
...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 17:39
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ธัมมานุสสติ (นำ)(หันทะ มะยัง...

ธัมมานุสสติ

(นำ)(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)
(เราทั้งหลายจงพากันสวดระลึกถึงพระคุณความดีแห่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ)สฺวากขาโต ภะคะวะตา...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 16:28
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
พุทธาภิคีติง (นำ)หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง...

พุทธาภิคีติง

(นำ)หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.
(เราทั้งหลายจงพากันสวดเป็นทำนอง เพื่อบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด)

(รับ)พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 16:21
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต...

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ
(ในเบื้องต้นแต่นี้ไป พวกเราจงพากันกระทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 16:06
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 49,134
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ทำวัตรเย็น บทบูชาพระรัตนตรัย ...

ทำวัตรเย็น
บทบูชาพระรัตนตรัย

http://i88.servimg.com/u/f88/13/98/45/79/azaaaz10.jpg

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส...
Showing results 1 to 11 of 11

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:14ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว