กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 24 of 24
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: สุภชัย
ห้อง: สะพานบุญ 09-12-2019, 12:14
คำตอบ: 151
เปิดอ่าน: 9,520
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณกฤษณา สุทธิภาศิลป์ ร่วมบุญซื้อเครื่องฟอกไต...

คุณกฤษณา สุทธิภาศิลป์
ร่วมบุญซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โอนแล้วจำนวน ๕๐๐
เวลา ๐๗.๔๗
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ห้อง: สะพานบุญ 09-12-2019, 12:10
คำตอบ: 151
เปิดอ่าน: 9,520
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณวิไล พลังรัตนกุลเเละครอบครัว ...

คุณวิไล พลังรัตนกุลเเละครอบครัว
ร่วมบุญซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โอนแล้วจำนวน ๕๑๙
เวลา ๑๑.๕๘
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ห้อง: สะพานบุญ 08-12-2019, 09:30
คำตอบ: 151
เปิดอ่าน: 9,520
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณพิจิตรา วิมลวัตรเวที ร่วมบุญซื้อเครื่องฟอกไต...

คุณพิจิตรา วิมลวัตรเวที
ร่วมบุญซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โอนแล้วจำนวน ๒,๙๙๙.๒๐
เวลา ๐๘.๓๒
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 19:12
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ธัญญลักษณ์-วารุณี ดีมาก และครอบครัว ...

ธัญญลักษณ์-วารุณี ดีมาก และครอบครัว
ร่วมบุญผางประทีป จำนวนเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท
โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:51
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ๙๙.๙๙ โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม...

ร่วมบุญผางประทีป ๙๙.๙๙ โอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๓ น.
คุณ ทิพมาส เสถียรพีรกุล
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:05
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๕.๐๔ น ...

ร่วมบุญผางประทีป
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๕.๐๔ น
๒,๐๐๐.๘๔
คุณพ่อนิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที ๕๐๐
คุณมนัสวี ภังคานนท์ ๕๐๐
คุณยุคล ทรัพย์อุดมกุล ๕๐๐
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 16:00
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ธนพร อังควานิชและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ธนพร อังควานิชและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๔.๑๒น.
๕๐๐.๕๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
น.ส.พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ นาย พิสิทธิ์ ...

น.ส.พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ
นาย พิสิทธิ์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช ธาราวรรษ จิตวิริยะวศิน
ด.ช ปภาวินท์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช พงศ์อมร จิตวิริยะวศิน
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๔.๐๘น.
๒,๓๕๐.๕๕ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์ ๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๐.๑๙ น. ...

คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๐.๑๙ น.
๑,๐๐๐.๒๓ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:59
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ชนิดา คงลิ้มและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ชนิดา คงลิ้มและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๔๘น.
๕๐๐.๙๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:58
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ อุบลวรรณ กัลหะรัตน์ และครอบครัว. ๑๖ กค ๖๒...

คุณ อุบลวรรณ กัลหะรัตน์ และครอบครัว.
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๓๕ น.
๕๓๖.๙๙ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:58
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ ฐานยา แดงเจริญและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ ฐานยา แดงเจริญและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.
๕๕๘.๕๘ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:57
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
คุณ สุพรรณี เตชะวโรและครอบครัว ๑๖ กค ๖๒ เวลา...

คุณ สุพรรณี เตชะวโรและครอบครัว
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๒๑น.
๕๕๕.๕๕ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 15:57
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ในวันอาสาฬหบูชา ค่ะ ...

ร่วมบุญผางประทีปวัดท่าขนุน ในวันอาสาฬหบูชา ค่ะ
คุณ สุวพันธ์ เรวัติบวรวงศ์
๑๖ กค ๖๒ เวลา ๑๓.๑๖น.
๘๐๘.๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 19-05-2019, 10:11
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล ร่วมบุญผางประทีป...

ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล

ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑,๐๐๐.๒๘ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 19:45
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
กฤษณา สุทธิภาศิลป์ ร่วมบุญผางประทีป...

กฤษณา สุทธิภาศิลป์
ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑๙๙.๙๙ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 15:06
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ครูบาสิริปัญโญ ๑๘ พ.ค...

ร่วมบุญผางประทีป

ครูบาสิริปัญโญ
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๒ น.
จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 13:19
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก เเละคุณวีณิกา ดีมาก
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๗ น.
จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 12:21
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณวิไล พลังรัตนกุล ๑๘...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณวิไล พลังรัตนกุล
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๑ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:25
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณพ่อนิธิภูมิ...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณพ่อนิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๓ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:23
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณมนัสวี ภังคานนท์ ๑๖...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณมนัสวี ภังคานนท์
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๐ น.
จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:21
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที ...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๒ น.
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:19
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณ ฐานยา แดงเจริญ ๑๖ พ.ค...

ร่วมบุญผางประทีป
คุณ ฐานยา แดงเจริญ
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๑ น.
จำนวนเงิน ๖๐๒.๘๑ บาท

คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐:๔๘
จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๒๓ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 12:38
คำตอบ: 127
เปิดอ่าน: 138,254
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป . ๑.คุณ ทิพมาส ...

ร่วมบุญผางประทีป
.
๑.คุณ ทิพมาส เสถียรพีรกุล
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๓ น.
จำนวนเงิน ๓๓๓.๓๓ บาท
.
๒.คุณ พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ
คุณ พิสิทธิ์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช. ธาราวรรษ...
Showing results 1 to 24 of 24

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:19ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว