กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 26
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 20:00
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 16,732
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
๒,๔๙๙ บาทครับ

๒,๔๙๙ บาทครับ
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 20:00
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 16,732
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
๑,๗๐๐ บาทครับ

๑,๗๐๐ บาทครับ
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 15:25
คำตอบ: 15
เปิดอ่าน: 16,732
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
๑,๕๐๐ บาทครับ

๑,๕๐๐ บาทครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-01-2019, 08:17
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 10,247
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นายสมภพ หาญวิวัฒนกูลและครอบครัว...

นายสมภพ หาญวิวัฒนกูลและครอบครัว ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำจำนวน ๒,๐๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 03-01-2019, 05:38
คำตอบ: 160
เปิดอ่าน: 10,247
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๒ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-01-2019, 06:53
คำตอบ: 57
เปิดอ่าน: 161,058
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2019, 06:52
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 123,063
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2019, 06:51
คำตอบ: 53
เปิดอ่าน: 302,714
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2019, 06:50
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 29-12-2018, 20:19
คำตอบ: 146
เปิดอ่าน: 7,638
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๒๐ - โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๙...

- ลำดับการจองที่ ๒๐
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๙ บาท วันที่​๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๘ น.
- ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-12-2018, 05:44
คำตอบ: 146
เปิดอ่าน: 7,638
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๙๑ ครับ

จองรายการที่ ๙๑ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2018, 06:28
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2018, 06:27
คำตอบ: 53
เปิดอ่าน: 302,714
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๘ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2018, 08:13
คำตอบ: 53
เปิดอ่าน: 302,714
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๔ น
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2018, 08:09
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๓ น
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2018, 06:44
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖. ๒๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2018, 07:22
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2018, 09:55
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-07-2018, 15:38
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-06-2018, 17:46
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๔๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 15:21
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2018, 21:48
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ  ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๕๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2018, 07:09
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ลำดับที่ ๑๗ โอนเงิน ๒๐,๐๐๙ บาท เมื่อวันที่...

ลำดับที่ ๑๗ โอนเงิน ๒๐,๐๐๙ บาท เมื่อวันที่ ๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 14:15
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาทครับ ...

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 14:00
คำตอบ: 577
เปิดอ่าน: 68,887
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จอง ๑ กองครับ

จอง ๑ กองครับ
Showing results 1 to 25 of 26

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:05ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว