กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 22 of 22
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: พรรวินท์
ห้อง: สะพานบุญ 04-12-2019, 11:04
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๗๘ - โอนเงินแล้วจำนวน ๗๐๐.๑๐...

- ลำดับการจองที่ ๗๘
- โอนเงินแล้วจำนวน ๗๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๑ น.
- รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ-นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย-โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๗๗๓๗๔
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 16:29
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 11,641
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑...

- ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๗ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 16:24
คำตอบ: 151
เปิดอ่าน: 7,990
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๒๗ - โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๕๐๐.๑๐...

- ลำดับการจองที่ ๒๗
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๕๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๐ น.
- รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ -นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย-โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๗๗๓๗๔ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 14:27
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
แก้ไขคำผิด เป็นจองบูชารายการที่ ๒๔๓ จำนวน ๑ ชุดค่ะ

แก้ไขคำผิด เป็นจองบูชารายการที่ ๒๔๓ จำนวน ๑ ชุดค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 08:55
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๒๔๒ - จองบูขารายการที่ ๒๔๓...

- จองบูชารายการที่ ๒๔๒
- จองบูขารายการที่ ๒๔๓ จำนวน ๑ ชุดค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 08:46
คำตอบ: 151
เปิดอ่าน: 7,990
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์ค่ะ

- จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 29-11-2019, 09:59
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 25,585
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๑ - โอนเงินแล้วจำนวน ๓๕๐.๐๙...

- ลำดับการจองที่ ๑
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๕๐.๐๙ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๕๗ น.
- ขอรับวัตถุมงคลทางไปรษณีย์-ที่อยู่จัดส่งทางกล่องข้อความค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 29-11-2019, 09:54
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๑๓ - โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๓๐๐.๑๐...

- ลำดับการจองที่ ๑๓
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๓๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๕๒ น.
- ขอรับวัตถุมงคลทางไปรษณีย์-ที่อยู่จัดส่งทางกล่องข้อความค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 21-11-2019, 19:04
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๑๖๐ ค่ะ

- จองบูชารายการที่ ๑๖๐ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 10:04
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 5,291
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๓๕ - จองปฏิทินจำนวน ๒๐ เล่ม ...

- ลำดับการจองที่ ๓๕
- จองปฏิทินจำนวน ๒๐ เล่ม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๙๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๒ น.
- จัดส่งทางไปรษณีย์-ที่อยู่จัดส่งในกล่องข้อความค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 15:21
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 335,134
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน...

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 11-11-2019, 15:49
คำตอบ: 66
เปิดอ่าน: 5,291
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชา ๒๐ เล่มค่ะ

- จองบูชา ๒๐ เล่มค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 15:58
คำตอบ: 114
เปิดอ่าน: 135,854
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ร่วมบุญผางประทีป จำนวนเงิน ๑๐๐.๙๐ บาท ...

- ร่วมบุญผางประทีป จำนวนเงิน ๑๐๐.๙๐ บาท
โอนแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๗ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 07:24
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 37,240
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๑๖ ค่ะ

- จองบูชารายการที่ ๑๖ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 12-09-2019, 18:51
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 335,134
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน...

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๔๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2019, 14:55
คำตอบ: 114
เปิดอ่าน: 135,854
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 10:11
คำตอบ: 114
เปิดอ่าน: 135,854
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. ค่ะ
ห้อง: ธรรมวิภาค 23-01-2018, 13:19
คำตอบ: 19
เปิดอ่าน: 4,520
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
เทศนา เขียนแบบนี้หรือไม่คะ ถ้าทักท้วงผิดขออภัยค่ะ

เทศนา เขียนแบบนี้หรือไม่คะ ถ้าทักท้วงผิดขออภัยค่ะ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 01-08-2017, 16:12
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 999
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
กราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิ

๑.ได้เคยกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องอาการวาบ เหมือนขาถูกลมพัด รู้สึกขาตนเองฟูขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 21-07-2017, 11:44
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,252
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
อาการวาบคล้ายขนลุกขณะนั่งสมาธิ

ได้ฝึกนั่งสมาธิมาประมาณ ๔ เดือนก่อนไปทำงานทุกวันที่ห้องพระที่บ้าน โดยทำวัตรเช้าก่อนจึงนั่งสมาธิ ภาวนาพุทโธ ตามสายหลวงปู่มั่นและตามคำชี้แนะของพระอาจารย์เล็กร่วมไปด้วย...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 17-07-2017, 17:52
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 1,625
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
เรื่องเครื่องบวงสรวงและการบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า จากวัดเขาวง

กราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้
๑.หมากพลูและยานัตถุ์ที่ถวายหลวงพ่อวัดท่าซุง รวมถึงธูปเทียนที่อยู่ตรงกลางของบายศรีต้น หากทำการบวงสรวงเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไรกับหมากพลู ยานัตถุ์...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 28-04-2017, 15:45
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,353
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
ขออนุญาตพระอาจารย์นำคำสอนในเว็บวัดท่าขนุนไปเผยแพร่ได้หรือไม่

ได้เข้ามาอ่านคำสอนที่พระอาจารย์สอนไว้ เห็นว่ามีคุณค่ามากแก่การนำไปปฏิบัติ หากจะนำคำสอนเหล่านั้นไปเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่กัลยาณมิตร เช่น ในเฟซบุ๊ก แล้วบอกที่มาของข้อความหรือธรรมทานดังกล่าว...
Showing results 1 to 22 of 22

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:52ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว