กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 473
Search took 0.04 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ลัก...ยิ้ม
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-03-2018, 16:00
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
น้ำตาร่วง สลดสังเวชและอัศจรรย์ในธรรม ...

น้ำตาร่วง สลดสังเวชและอัศจรรย์ในธรรม

ความรู้เห็นประจักษ์ใจบนดอยธรรมเจดีย์นี่เอง ทำให้ท่านถึงกับน้ำตาร่วงด้วยเหตุผลสองประการ ท่านเล่าไว้ดังนี้

“... ร่วงสองอย่าง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 06-02-2018, 17:56
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
หลงอวิชชาอยู่เป็นเวลา ๘ เดือนไม่เคยลืม...

หลงอวิชชาอยู่เป็นเวลา ๘ เดือนไม่เคยลืม เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวผ่องใส ตัวสง่าผ่าเผย ตัวองอาจกล้าหาญ จึงรักสงวนอยู่นั้นเสีย... ทั้ง ๆ ที่สติปัญญาก็มีเต็มภูมิ แต่ไม่นำมาใช้กับอวิชชาในขณะนั้น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 11-12-2017, 16:43
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
โลกธาตุสะเทือนสะท้าน สลดสังเวชการเวียนว่ายตายเกิด...

โลกธาตุสะเทือนสะท้าน สลดสังเวชการเวียนว่ายตายเกิด

ผลแห่งความพากเพียรปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดของท่านในคืนนั้น ทำให้เกิดความสลดสังเวชใจในการเวียนว่ายต่ายเกิดของตน ดังนี้

“......
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 11-12-2017, 16:21
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระโมฆราช “... พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมฆราชว่า...

พระโมฆราช

“... พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมฆราชว่า

สุญฺญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฺฐึ อูหจฺจ เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-10-2017, 19:33
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก ...

ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก

“.. ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ ในระยะเช่นนี้จะว่าจิตว่างก็ได้อยู่ แต่ว่างในสมาธิ...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 05-10-2017, 18:45
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๑๔. จงอดทนต่ออุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต...

๑๔. จงอดทนต่ออุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต ย่อมมีแพ้บ้าง ชนะบ้างเป็นธรรมดา จงอย่ากังวลใจ ผิดพลาดไปบ้างก็เป็นของธรรมดา จำไว้...ความสุขของใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-09-2017, 11:50
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
เสียงบรรลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว ...

เสียงบรรลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว

ท่านเดินทางออกจากวัดป่าสุทธาวาสในตัวเมืองสกลนครแล้ว ก็ย้อนกลับสู่วัดดอยธรรมเจดีย์อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้พักอยู่กุฏิกระต๊อบหลังเล็ก ๆ อยู่บนยอดเขา...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 29-09-2017, 11:14
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๑๓. ร่างกายของใครก็ไม่สำคัญเท่ากับร่างกายของตนเอง...

๑๓. ร่างกายของใครก็ไม่สำคัญเท่ากับร่างกายของตนเอง ให้พิจารณาร่างกายตนเองเป็นหลักใหญ่ จักได้รู้ความจริงของร่างกาย แล้วจักเห็นชัดว่า ความโลภ โกรธ หลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็เนื่องจากการมีร่างกายนี้ ค่อย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 22-09-2017, 11:50
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
อวิชชาปัจจยา สังขารา อวิชชาคืออะไร ?...

อวิชชาปัจจยา สังขารา อวิชชาคืออะไร ? เวลาพิจารณาเข้าไปแล้ว อวิชชาก็คือนางงามจักรวาล พอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้ว จะสง่างามผ่องใสมากทีเดียว น่าอัศจรรย์ นี่เรียกว่านางงามจักรวาล...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 22-09-2017, 11:37
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๑๒. การเจ็บป่วยเป็นของธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้...

๑๒. การเจ็บป่วยเป็นของธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้ ธรรมะของตถาคตเจ้ามีแต่ธรรมดาทั้งหมด จิตจักพ้นทุกข์ได้ก็ต้องพิจารณาถึงตัวธรรมดาให้มาก เนื่องด้วยที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตไปฝืนธรรมดา...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 08-09-2017, 13:11
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๑๑....

๑๑. ให้พยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบจิตใจ คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา อย่าฝืนใจใครเพราะยากที่จักแก้ไขบุคคลอื่นได้ และเป็นกฎของธรรมดา เนื่องด้วยต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-09-2017, 12:48
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
เกี่ยวกับการพิจารณาด้านปัญญา...

เกี่ยวกับการพิจารณาด้านปัญญา เมื่อผ่านแต่ละขั้นมาถึงอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อสุดท้ายของพระอนาคามีก่อนที่จะบรรลุขั้นสูงสุดนั้น ขอยกพระธรรมเทศนาของท่านมาแสดงโดยย่อดังนี้

“......
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 06-09-2017, 13:12
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๑๐. หามัชฌิมาของร่างกายให้พบ กายเป็นสุข...

๑๐. หามัชฌิมาของร่างกายให้พบ กายเป็นสุข จิตผู้อาศัยอยู่ก็เป็นสุข การปฏิบัติธรรมจักต้องอาศัยทางสายกลาง จุดนี้จักต้องสำรวจกายและจิตของตนเอง โดยหาความจริงของกายและจิตให้ชัดเจน แล้วตรงจุดนั้นนั่นแหละ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 01-09-2017, 15:24
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น...

เวลาความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น พอถึงขั้นปัญญานี้แล้ว โอ้โห.. มันกว้างขวางยิ่งกว่าอะไร ! มันหมุนติ้ว ๆ ครอบโลกธาตุในส่วนร่างกายหยาบอันนี้แหละ.. ตัวมันดิ้นมากเหมือนกับน้ำไหลโจนลงมาจากภูเขา...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 01-09-2017, 15:05
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๙....

๙. ให้เข้มแข็งและอดทนกับอุปสรรคที่เข้ามากระทบทั้งปวง และฝึกจิตของตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน อย่าท้อถอยเนื่องด้วยในโลกนี้ไม่มีใครอยู่เป็นที่พึ่งของใครได้ไปตลอดชีวิต ดังนั้น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-08-2017, 16:14
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ท่านกล่าวถึงความเข้าใจที่เคยคาดว่า...

ท่านกล่าวถึงความเข้าใจที่เคยคาดว่า จิตมีความละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะมีความสุขความสบาย งานการจะค่อยเบาบางไป ๆ นั้น มาถึงตอนนี้กลับเป็นตรงกันข้ามไปหมด ดังนี้

“... บางทีจนรำคาญเหมือนกันนะ...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 24-08-2017, 15:58
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๘. การพิจารณามรณาฯ และอุปสมานุสติไว้เสมอ...

๘. การพิจารณามรณาฯ และอุปสมานุสติไว้เสมอ ยังจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย และหากจับกองที่ถูกกับจริตนิสัย และกรรมของตนเองมาพิจารณาแล้ว จักได้มรรคผลคืบหน้าได้ง่าย อย่าทำแบบจับจด หรืออะไร ๆ ก็จำได้หมด...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-08-2017, 12:21
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
คืนแห่งความสำเร็จ น้ำซับน้ำซึม...

คืนแห่งความสำเร็จ

น้ำซับน้ำซึม ด้วยสติปัญญา

ในระยะนั้นองค์หลวงตากล่าวถึง.. ความเพียรในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านว่า เป็นไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวนามยปัญญา...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 18-08-2017, 12:04
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๗. การกระทำทุกอย่างให้พิจารณาว่า...

๗. การกระทำทุกอย่างให้พิจารณาว่า ทำเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อพระนิพพานหรือเปล่า อย่าทำด้วยอารมณ์อยากทำอย่างเดียว จุดนั้นเป็นความเร่าร้อนของจิต เป็นกิเลส เป็นตัณหา ผิดหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพาน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 11-08-2017, 12:24
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ผีปอบสาว ...

ผีปอบสาว

หลังจากหายโรคเจ็บขัดในหัวอกด้วยธรรมโอสถแล้ว ท่านก็ไปที่วัดป่าสุทธาวาส ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องผูกพันไว้กับพระอุปัชฌาย์อีก ดังนี้

“... ท่าน (เจ้าคุณธรรมเจดีย์) ก็ไล่ไปสกลนคร...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 11-08-2017, 12:00
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๖. วางอารมณ์ให้เป็น...

๖. วางอารมณ์ให้เป็น ปล่อยเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนใจทั้งหมด อย่าไปยึดถือเอามาเป็นทุกข์ ทุกสิ่งล้วนเป็นของธรรมดา พิจารณาด้วยปัญญาเข้าสู่มรรคผล อย่าให้เป็นโทษ ธรรมภายนอกอย่าไปแก้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-08-2017, 17:42
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ท่านเดินจงกรมตลอดรุ่ง คืนนั้น ท่านจึงไม่ได้นอนเลย...

ท่านเดินจงกรมตลอดรุ่ง คืนนั้น ท่านจึงไม่ได้นอนเลย เมื่อแสงอาทิตย์สว่างพอรำไร ผู้เฒ่าที่แอบอยู่ข้างกอไผ่ก็ปุบปับออกมาด้วยความดีใจ ท่านเห็นผู้เฒ่าจึงทักว่า
“เอ้า โยมมาทำไมล่ะ ?”

“โห ผมนอนอยู่นี้...
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 08-08-2017, 17:20
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๕. อะไรมันจักเกิด มันก็ต้องเกิด...

๕. อะไรมันจักเกิด มันก็ต้องเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดา เรื่องภัยธรรมชาติภัยจากสงคราม แม้แต่เรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับวัด ก็ล้วนเป็นกฎของธรรมดา อย่าไปวิตกกังวล...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-02-2017, 16:50
คำตอบ: 384
เปิดอ่าน: 215,548
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ท่านตั้งใจจะขึ้นเวทีต่อกรกับทุกขเวทนาของโรคในคืนนี...

ท่านตั้งใจจะขึ้นเวทีต่อกรกับทุกขเวทนาของโรคในคืนนี้ ชนิดจะให้ถึงเหตุถึงผล ถึงพริกถึงขิง ถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียว จากนั้นก็เข้าที่นั่งภาวนา โหมกำลังสติปัญญา.....
ห้อง: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน 23-02-2017, 16:36
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 25,730
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๔. จงอย่าไปเดือดร้อนกับกรรมของบุคคลอื่น...

๔. จงอย่าไปเดือดร้อนกับกรรมของบุคคลอื่น ให้ทำใจอยู่ในขอบเขตกรรมของตนเองก็พอ อะไรมันผ่านมากระทบแล้วก็ให้มันผ่านไปเลย แยกแยะให้ออกว่า สิ่งเหล่านี้มิใช่เรื่องที่เป็นสาระอันพึงจักยึดถือ...
Showing results 1 to 25 of 473

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:00ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว