กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 471
Search took 0.08 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ลัก...ยิ้ม
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 26-03-2020, 17:55
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ในปฏิปทาข้อ ๔ ตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันโต การงานชอบ...

ในปฏิปทาข้อ ๔ ตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันโต การงานชอบ การงานชอบทั่ว ๆ ไปประการหนึ่ง การงานชอบในธรรมประการหนึ่ง การงานทำโดยชอบธรรม ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง เช่น การทำนา ทำสวน การซื้อขายแลกเปลี่ยน...
ห้อง: สะพานบุญ 24-03-2020, 14:10
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 172,004
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
- ลำดับการจองที่ ๑๒๙๔ -...

- ลำดับการจองที่ ๑๒๙๔
- จองบูชาสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๕๐๙.๐๐ บาท วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๓ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นางสาวสุภาณี รุจิราไพบูลย์...
ห้อง: สะพานบุญ 22-03-2020, 01:01
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 172,004
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์

จองบูชารายการที่ ๑ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-03-2020, 20:50
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ปฏิปทาข้อที่ ๓ ตรัสไว้ว่า สัมมาวาจา กล่าววาจาชอบ...

ปฏิปทาข้อที่ ๓ ตรัสไว้ว่า สัมมาวาจา กล่าววาจาชอบ นี่กล่าวชอบทั่ว ๆ ไปก็มี กล่าวชอบยิ่งในวงแห่งธรรมโดยจำเพาะก็มี กล่าวชอบตามสุภาษิตไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ฟัง กล่าวมีเหตุผลน่าฟัง จับใจไพเราะเสนาะโสต...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-03-2020, 12:40
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ในปฏิปทาข้อ ๒ ตรัสว่า สัมมาสังกัปโป ความดำริชอบ...

ในปฏิปทาข้อ ๒ ตรัสว่า สัมมาสังกัปโป ความดำริชอบ มี ๓ ประการคือ ดำริในทางไม่เบียดเบียน ดำริในทางไม่พยาบาทปองร้าย ดำริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน

ดำริในทางไม่เบียดเบียน คือ ไม่คิดเบียดเบียนคนและสัตว์...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 09-03-2020, 10:57
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
มัชฌิมาปฏิปทา ภาคปฏิบัติของนักบวชและฆราวาส ...

มัชฌิมาปฏิปทา ภาคปฏิบัติของนักบวชและฆราวาส

“... คำว่า สติปัฎฐานก็ดี อริยสัจก็ดี เป็นปัจจุบันธรรมซึ่งปรากฏอยู่กับกายกับใจของเราตลอดเวลา ในมัชฌิมาปฏิปทาทรงตรัสไว้ว่า

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-03-2020, 16:12
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ทุกข์ สมุทัย ประกาศท้าทายตลอดเวลา “......

ทุกข์ สมุทัย ประกาศท้าทายตลอดเวลา

“... สัจธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง ๒ อย่าง ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลา เราจะสู้หรือไม่สู้ รบหรือไม่รบ ทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเรา ทั้งทางร่างกาย ชาติปิทุกขา...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-03-2020, 16:40
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา ...

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตา

ว่าด้วยความรู้ปริยัติในภาคปฏิบัติ


อนัตตลักขณสูตรภาคปฏิบัติ

“... รูปัง อนัตตา เวทนา อนัตตา สัญญา อนัตตา สังขารา อนัตตา นั่นเห็นไหม อนัตตลักขณสูตรน่ะ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 03-03-2020, 21:20
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น ท่านไม่ได้สนใจกับชื่อนะ...

พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น ท่านไม่ได้สนใจกับชื่อนะ ท่านสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยศากยบุตรต่างหาก ฉะนั้นเวลาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านที่เป็นพระฝ่ายมหานิกายมาขอญัตติ*๑ กับท่าน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-02-2020, 21:47
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
มหานิกาย ธรรมยุต.. ศากยบุตรอันเดียวกัน ...

มหานิกาย ธรรมยุต.. ศากยบุตรอันเดียวกัน

วัดหรือสำนักใดที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม องค์หลวงตาก็ให้ความเคารพนับถือเข้ากันได้อย่างสนิทใจ โดยไม่ถือในเรื่องกลุ่มก้อนหมู่เหล่า...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-02-2020, 19:52
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
นี่เพราะเหตุไร...

นี่เพราะเหตุไร เพราะเบื้องต้นท่านตะเกียกตะกายก็จริง แต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมหลักวินัย ไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัย หลักวินัยคือกฎของพระ ระเบียบของพระ ท่านตรงเป๋งเลย และหลักธรรมก็ยึดธุดงค์...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 27-02-2020, 15:53
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ลูกหลานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ...

ลูกหลานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

ด้วยอุบายคำแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นหลวงปู่มั่นนี้เอง ทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาภิกษุบริษัทที่เข้ามาศึกษากับหลวงปู่มั่น มีเป็นจำนวนมากแตกกระจายอยู่ทั่วประเทศ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 25-02-2020, 17:31
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ผลแห่งธรรมที่ปฏิบัติจนประจักษ์ใจมาได้นี้...

ผลแห่งธรรมที่ปฏิบัติจนประจักษ์ใจมาได้นี้ ก็เพราะอุบายคำสอนของหลวงปู่มั่น ฉะนั้น ท่านจึงเคารพบูชาและรู้ซึ้งในพระคุณหลวงปู่มั่นอย่างสุดจิตสุดใจ ชนิดมอบกายถวายชีวิตแก่ท่านได้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-02-2020, 20:33
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ขอขมาหลวงปู่มั่น ระลึกพระคุณไม่สร่างซา ...

ขอขมาหลวงปู่มั่น ระลึกพระคุณไม่สร่างซา

องค์ท่านระลึกถึงความผิดของตนเมื่อครั้งกำลังปฏิบัติ ว่าเคยสงสัยในอาการบางลักษณะของหลวงปู่มั่นอยู่บ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-02-2020, 11:16
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
สายน้ำ มหาวิมุตติ มหานิพพาน ...

สายน้ำ มหาวิมุตติ มหานิพพาน

องค์ท่านเปรียบผลแห่งการบำเพ็ญของนักปฏิบัติแต่ละราย ๆ เพื่อเข้าสู่แดนนิพพานไว้ดังนี้

“... แม่น้ำสายต่าง ๆ ไม่ว่าสายใดก็ตาม ไหลลงมาแล้วไปรวมลงในมหาสมุทรแห่งเดียวกัน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-02-2020, 20:31
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระสารีบุตร นอบน้อมต่อพระอัสสชิ “......

พระสารีบุตร นอบน้อมต่อพระอัสสชิ

“... พระอัสสชิ ท่านกำลังบิณฑบาต ดูลักษณะท่าทางกิริยามารยาทน่าเคารพน่าเลื่อมใส พระสารีบุตรมีโอกาสออกไปก็ไปเจอท่าน ค่อยติดตามแอบตามดูไป ๆ เออ.....
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 14-02-2020, 12:29
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ สุขา ปฏิปทา...

ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ

สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา...... ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว หนึ่ง
สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา...... ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า หนึ่ง
ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา.... ปฏิบัติลำบาก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-02-2020, 16:18
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ถังขยะ ๔ ประเภท “…สามแดนโลกธาตุนี่...

ถังขยะ ๔ ประเภท

“…สามแดนโลกธาตุนี่ เป็นถังขยะทั้งนั้น .. คำว่าถังขยะคือ วัฏจักรทั้งหมดนี้เป็นถังขยะ ว่าอย่างนั้นเลย นิพพานหรือธรรมธาตุนั้นนอกพ้นไปหมดแล้ว ไม่ใช่ถังขยะ ......
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 10-02-2020, 15:58
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ผู้ปฏิบัติจริงไม่คลำช้าง ...

ผู้ปฏิบัติจริงไม่คลำช้าง

ความรู้ที่เกิดจากการเรียนธรรมกับความรู้จากการปฏิบัติธรรมจนเห็นจริง องค์หลวงตาเคยเปรียบให้มองเห็นภาพง่าย ๆ ดังนี้

“... คนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎก ไปเรียนพระไตรปิฎก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-02-2020, 20:41
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระไตรปิฎกใน องค์หลวงตา...

พระไตรปิฎกใน

องค์หลวงตา เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนปริยัติกับความรู้จากการปฏิบัติไว้ ดังนี้

“...พระไตรปิฎกใน คือ ผู้สิ้นกิเลสแล้ว เป็นผู้ทรงธรรมล้วน ๆ ไว้บริสุทธิ์เต็มที่ พระไตรปิฎกนอก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-02-2020, 12:28
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระครั้งพุทธกาล บวชเพื่อพระนิพพาน ...

พระครั้งพุทธกาล บวชเพื่อพระนิพพาน

องค์หลวงตากล่าวถึงความจริงจังของพระในครั้งพุทธกาล ดังนี้

“... ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระผู้ปฏิบัติ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-02-2020, 20:58
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ถ้าพูดถึงว่า ‘อัศจรรย์ของอวิชชานี้...

ถ้าพูดถึงว่า ‘อัศจรรย์ของอวิชชานี้ ก็อัศจรรย์จนขนาดสติปัญญาอัตโนมัติชมเชย’ พูดง่าย ๆ นะ ‘ยกย่องชมเชย ถวายตัวเป็นองค์รักษ์’ พูดง่าย ๆ

แต่เพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-02-2020, 22:22
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
อวิชชากองขี้ควาย ...

อวิชชากองขี้ควาย

การต่อสู้กับกิเลสมีความยากลำบากมาก แม้สามารถฝึกฝนสติปัญญาถึงขั้นเกรียงไกรก็ยังหลงมายาของนางงามจักรวาลอวิชชา ดังนี้

“... อวิชชาแท้นั่นละจอมกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลาย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-02-2020, 22:14
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร.....

จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร.. ความสว่างของวัฏจักรคืออวิชชา ความสว่างของวิวัฏจักรคือจิตที่หลุดพ้นแล้ว ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้ธรรม พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตรัสรู้ธรรมผางขึ้นมาคราวนี้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 01-02-2020, 21:49
คำตอบ: 426
เปิดอ่าน: 266,237
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัวเองก็อัศจรรย...

ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัวเองก็อัศจรรย์ตัวเอง ที่มันเป็นกิเลสอยู่นั่นแต่เจ้าของไม่รู้ ทั้ง ๆ ที่เราจะให้พ้นจากกิเลส แต่เวลาไปเจอกิเลส.. ตัวสง่าผ่าเผย ตัวผ่องใสนี้เข้าไปแล้วติดเลยเทียว...
Showing results 1 to 25 of 471

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:30ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว