กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 21 of 21
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 10:16
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ท่านที่สะดวกโหลดเป็น pdf file...

ท่านที่สะดวกโหลดเป็น pdf file สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/9845xr012...Aya9Ak5Fa?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/9845xr01265se3y/AADxT67OMxkbhBy0Aya9Ak5Fa?dl=0)
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:56
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/9d5cp1473303042.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:56
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/lqwil1473303041.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/voux51473303039.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/wxuz31473303036.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/gbizb1473303035.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/bim7q1473303033.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/w7el31473303029.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/ohddt1473303028.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/f0vm01473303026.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/kp2vd1473303025.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/8jul71473303023.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/fw5qt1473303022.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/rusgv1473303020.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/4thvn1473303020.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/h81fk1473303019.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/rjtgp1473303019.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/3b7m01473303018.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:53
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/vapvj1473303017.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:53
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
<!--[if gte mso 9]><xml> ...

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/0rai11473303017.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 08-09-2016, 09:53
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 15,786
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
บทเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (วันศุกร์ที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙)

<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> http://www.sapanboon.com/show/foo/qjlzd1473303016.jpg
<!--[if gte mso 9]><xml>...
Showing results 1 to 21 of 21

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:52ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว