กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 254
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ชยาคมน์
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน เมื่อวานนี้, 10:16
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 399,494
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42...

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42977848_2162848447369808_7880812801118175232_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeH5iu__SnUrf4UPZsGd3L4Apm0yW4KhTbSX--3CcfUJUuHkJHgghqvxUst4llQ7QkjprGA4B1bvA6U...
ห้อง: สะพานบุญ 16-10-2018, 17:41
คำตอบ: 99
เปิดอ่าน: 6,019
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
จองรายการที่ ๙ จำนวน ๕ องค์

จองรายการที่ ๙ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 15-10-2018, 23:31
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 399,494
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?at...

http://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28801&stc=1&d=1539620963

ขอเชิญร่วมทริปงานทำบุญวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 15-10-2018, 23:27
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 399,494
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?at...

http://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28800&stc=1&d=1539620599

ขอเชิญร่วมทริปทำบุญวันลอยกระทง ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ห้อง: สะพานบุญ 14-10-2018, 10:52
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 18,627
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ลำดับ ๑๐๖ ชยาคมน์ โอนปัจจัยแล้ว ๘,๐๐๐ บาท ...

ลำดับ ๑๐๖ ชยาคมน์
โอนปัจจัยแล้ว ๘,๐๐๐ บาท
วันที่โอน : ๑๔ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๔๘ น.
ขอรับพระที่บ้านเติมบุญครับ

http://watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28795&stc=1&d=1539489094
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 12-10-2018, 15:19
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ยังไม่เคยบวช ๑. นายนวคุณ ชูรักษ์

ยังไม่เคยบวช

๑. นายนวคุณ ชูรักษ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 12-10-2018, 13:29
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวสุชาธินันท์ นานอน

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวสุชาธินันท์ นานอน
ห้อง: สะพานบุญ 11-10-2018, 20:06
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 18,627
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
จองรายการ ๔๑ จำนวน ๒๑ องค์ครับ

จองรายการ ๔๑ จำนวน ๒๑ องค์ครับ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-10-2018, 13:59
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาววิภาวดี คงตระกูลเทียน

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาววิภาวดี คงตระกูลเทียน
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-10-2018, 13:40
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ ...

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาวธิดาพร อ่อนแก้ว
๒. นายโสภณ เชิงรู้
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-10-2018, 09:15
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวธัญญรัตน์ ดั่งธันย์พรกูล...

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวธัญญรัตน์ ดั่งธันย์พรกูล
๒. นางสาวปลื้มจิตต์ เตชธรรมรักข์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 10-10-2018, 23:35
คำตอบ: 25
เปิดอ่าน: 1,366
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล
๒. นายธนกร กิตติชัยชนะ
๓. นางสาวพลอยปภัส โสภณสฤษฎ์สุข

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาว ถิราลักขณ์ วิริยะพันธ์
๒. นายสิทธิวัชร์ จิระวัฒนโสภณ
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 10-10-2018, 22:28
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 399,494
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.ph...

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28790&stc=1&d=1539184830

กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทริปกฐินปลดหนี้ ณ วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่...
ห้อง: ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน 10-10-2018, 22:16
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 399,494
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ...

กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทริปงานกฐินอาศรมศรีชัยรัตนโคตร (พระอาจารย์นิล) อ.เมือง จ.สกลนคร
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ทริป ๒ วันครับ)
...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 05-10-2018, 11:21
คำตอบ: 58
เปิดอ่าน: 156,730
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.ph...

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28781&stc=1&d=1538712974

วันนี้ (๕ ต.ค. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ร่วมทำบุญบวชพระวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
ประจำเดือน ต.ค. ๖๑...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 05-10-2018, 10:58
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 92,864
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.ph...

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28780&stc=1&d=1538711842

วันนี้ (๕ ต.ค. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญเว็บพลังจิตร่วมบุญ
กองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน...
ห้อง: สะพานบุญ 05-10-2018, 10:40
คำตอบ: 119
เปิดอ่าน: 3,222
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.ph...

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=28779&stc=1&d=1538710658

วันนี้ (๕ ต.ค. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร ๑๕๖ รูป
สอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-09-2018, 13:17
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 825
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
BhaZ1lZv9SE ...

BhaZ1lZv9SE

คลิปวีดีโองานออกนิโรธกรรมท่านครูบาวิฑูรย์ ชินวโร
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ปรียนันท์ธรรมสถาน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

โมทนา
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 19-09-2018, 06:58
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 860
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญวันบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6NBAlIiDsl4
...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 03-09-2018, 12:27
คำตอบ: 58
เปิดอ่าน: 156,730
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต...

วันนี้ (๓ ก.ย. ๖๑) ชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต ร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
โดยโอนเข้าบัญชีวัดท่าขนุน วันที่ ๓ ก.ย. ๗๑ เวลา ๑๒.๒๑ น.
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-08-2018, 23:02
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 1,000
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ คลิปวีดีโองานทำบุญวันแม่...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญวันแม่ ปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่าขนุน

RmThK-R66iU

รับชมอีกช่องทางได้ที่
https://youtu.be/RmThK-R66iU
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 22-08-2018, 23:01
คำตอบ: 11
เปิดอ่าน: 1,000
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตนำเสนอ ...

กราบขออนุญาตนำเสนอ

คลิปวีดีโองานทำบุญเทศกาลวันแม่ ปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดท่าขนุน

lQVieg8GUPU

รับชมอีกช่องทางได้ที่
https://youtu.be/lQVieg8GUPU
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 10-08-2018, 15:52
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 999
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ยังไม่เคยบวช ๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล ๒....

ยังไม่เคยบวช

๑. นายกฤษฎากร ก๋งอุบล
๒. นางสาวปราณี​ ค้ำคูณ
๓. นายวันชัย ต่อคุณ
๔. นายเจริญศรี สมสุข

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวยุราพันธ์ ศรีพิทักษ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 23:40
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,990
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
แจ้งทางอีเมล์แล้วครับ เคยบวชแล้ว ๑....

แจ้งทางอีเมล์แล้วครับ

เคยบวชแล้ว
๑. นางสาวสุชารัตน์ สุคนธวัฒน์
๒. เด็กหญิงนารถติรัตน์ สุคนธวัฒน์
๓. นางอรทัย ฝ่ายคุณวงศ์

ยังไม่เคยบวช
๑. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฝ่ายคุณวงศ์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 26-07-2018, 23:29
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,990
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายประวีร์ อินทรสุข ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นายประวีร์ อินทรสุข
๒. นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา
๓. นางสาวอัญชลี ปรีชา

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาวปานยา ตันติวงษ์
Showing results 1 to 25 of 254

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:47ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว