กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 29
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-12-2019, 20:11
คำตอบ: 58
เปิดอ่าน: 201,301
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 20:10
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 335,024
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-12-2019, 20:09
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗. ๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 30-11-2019, 06:07
คำตอบ: 144
เปิดอ่าน: 7,507
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
นางสาวกุลชลี...

นางสาวกุลชลี หงษ์ดาลัดร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริจาคเครื่องฟอกไตจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

โอนแล้วเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๒๐ น.
ห้อง: สะพานบุญ 29-11-2019, 12:34
คำตอบ: 144
เปิดอ่าน: 7,507
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๙ บาทครับ โอนเงินแล้ววันที่...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๙ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 14:33
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๑๐ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 14:32
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๐๗ และ ๑๐๘ ครับ

จองรายการที่ ๑๐๗ และ ๑๐๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-11-2019, 18:01
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๘๙ ครับ

จองรายการที่ ๘๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 13:07
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๗๓ ครับ

จองรายการที่ ๗๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 13:06
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๗๗ ครับ

จองรายการที่ ๗๗ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 11-11-2019, 08:45
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๘ และ ๖๐ ครับ

จองรายการที่ ๕๘ และ ๖๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:39
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๔ ครับ

จองรายการที่ ๔๔ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:23
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๗ และ ๔๘ ครับ

จองรายการที่ ๔๗ และ ๔๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:22
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๖ ครับ

จองรายการที่ ๔๖ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 12:22
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๑ และ ๔๓ ครับ

จองรายการที่ ๔๑ และ ๔๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 09-11-2019, 16:59
คำตอบ: 386
เปิดอ่าน: 36,634
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๓๖ และ ๓๙ ครับ

จองรายการที่ ๓๖ และ ๓๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2019, 20:57
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 335,024
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-11-2019, 20:57
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2019, 06:09
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 335,024
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๕๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-10-2019, 06:08
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๕๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:51
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:50
คำตอบ: 48
เปิดอ่าน: 335,024
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2019, 07:25
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๗ น.
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 19-07-2019, 22:17
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 661
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
:4672615:

:4672615:
ห้อง: สะพานบุญ 02-07-2019, 00:22
คำตอบ: 113
เปิดอ่าน: 135,773
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๒ น.
Showing results 1 to 25 of 29

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:06ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว