กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 52
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: แม่แดง
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 20:23
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๐๖

จองรายการที่ ๑๐๖
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 15:19
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองบูชารายการที่ ๑๐๓

จองบูชารายการที่ ๑๐๓
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 23:16
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๙๓ , ๙๔

จองรายการที่ ๙๓ , ๙๔
ห้อง: สะพานบุญ 08-11-2019, 22:24
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๒๘

จองรายการที่ ๒๘
ห้อง: สะพานบุญ 08-11-2019, 20:33
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองบูชารายการที่ ๒๗

จองบูชารายการที่ ๒๗
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 21:45
คำตอบ: 167
เปิดอ่าน: 15,593
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๘

จองรายการที่ ๑๘
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 21:44
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๗

จองรายการที่ ๑๗
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 20:35
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองบูชารายการที่ ๑๓

จองบูชารายการที่ ๑๓
ห้อง: สะพานบุญ 07-11-2019, 00:44
คำตอบ: 166
เปิดอ่าน: 11,388
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๕

จองรายการที่ ๑๕
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 05-11-2019, 23:12
คำตอบ: 19
เปิดอ่าน: 109,588
ถูกเขียนโดย แม่แดง
ร่วมสมทบกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน...

ร่วมสมทบกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๘
ห้อง: สะพานบุญ 04-11-2019, 12:46
คำตอบ: 167
เปิดอ่าน: 15,593
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๗

จองรายการที่ ๗
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 01-11-2019, 20:58
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 127
ถูกเขียนโดย แม่แดง
กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ

คดีบางประเภทเช่น มรดก ทนายความทราบอยู่แล้วว่า บางกรณีทางที่ดินหรือทางธนาคารมักจะขอให้ไปยื่นคำร้องให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกก่อน...
ห้อง: สะพานบุญ 29-10-2019, 23:23
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 16,515
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๙๑

จองรายการที่ ๑๙๑
ห้อง: สะพานบุญ 28-10-2019, 23:16
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 16,515
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๘๙

จองรายการที่ ๑๘๙
ห้อง: สะพานบุญ 27-10-2019, 21:15
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 16,515
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๖๕ , ๑๗๐ , ๑๗๔

จองรายการที่ ๑๖๕ , ๑๗๐ , ๑๗๔
ห้อง: สะพานบุญ 15-10-2019, 15:38
คำตอบ: 178
เปิดอ่าน: 16,000
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๙

จองรายการที่ ๑๙
ห้อง: สะพานบุญ 09-10-2019, 21:52
คำตอบ: 196
เปิดอ่าน: 16,515
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จองรายการที่ ๑๕

จองรายการที่ ๑๕
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-10-2019, 11:57
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 293
ถูกเขียนโดย แม่แดง
พระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ วิริยาธิกะ ท่านมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันอย่างไร ?

๑.พระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ วิริยาธิกะ ท่านมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันเป็นที่สังเกตหรือไม่อย่างไรครับ
๒.พระโพธิสัตว์ศึกษาแนวทางการบำเพ็ญบารมีแล้วถูกใจการบำเพ็ญบารมีแบบปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ...
ห้อง: สะพานบุญ 20-09-2019, 23:43
คำตอบ: 35
เปิดอ่าน: 333,806
ถูกเขียนโดย แม่แดง
ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๓๙...

ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๓๙ น.
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 21-08-2019, 21:55
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 1,760
ถูกเขียนโดย แม่แดง
การดับวิญญาณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

๑.การตั้งอารมณ์ที่ว่า ดับวิญญาณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จัดเข้ากรรมฐานกองใดกองหนึ่งหรือไม่ครับ
๒.สัญญาวิราคะภาวนา มีวิธีภาวนาต่างรูปฌานปกติอย่างไร และอารมณ์ต่างจากอรูปฌานอย่างไรครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-08-2019, 03:25
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 529
ถูกเขียนโดย แม่แดง
ข้อสงสัยเกี่ยวกับตะกรุดมหาสะท้อน

๑.หากเจ้าของตะกรุดมหาสะท้อนที่อาราธนาแล้วถอดตะกรุดวางไว้ในบ้าน
๑.๑.เจ้าตัวจะยังคงได้รับการคุ้มครองจากตะกรุดหรือไม่
๑.๒.หากมีการเบียดเบียนหรือไสยศาสตร์พยายามจะเข้ามาในบริเวณบ้าน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 28-07-2019, 20:12
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 740
ถูกเขียนโดย แม่แดง
สมเด็จองค์ปฐมกับพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปัจจุบัน

๑.พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ควรจัดลำดับบูชาอย่างไรครับ
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 21-07-2019, 01:14
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 534
ถูกเขียนโดย แม่แดง
จะเอาขี้แมลงวันออก

๑. ๒ ปีมานี้ มีเหตุจำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากซึ่งไม่อาจจะเลี่ยงได้ ดูเหมือนว่าที่หน้าจะมีขี้แมลงวันจำนวนมากที่จมูก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 19-06-2019, 13:37
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 691
ถูกเขียนโดย แม่แดง
เตือนเรื่องน้ำแล้ง

๑.สมมติว่ามีชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมหน้าผามองลงไปเห็นเสือกำลังจะกินลูก ตัวเองมีเนื้อปริมาณพอให้เสือกินอิ่ม แต่ปรากฏว่าชายคนนั้นคิดว่า ได้โอกาสบำเพ็ญบารมีจึงสละชีวิตตนเองกระโดดลงไปให้เสือกิน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-05-2019, 02:29
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 335
ถูกเขียนโดย แม่แดง
ข้อสงสัยเกี่ยวกับมหาปุริสลักษณะ

ข้อที่ว่า พระคุยหะเร้นอยู่ในฝักนั้น เท่าที่สังเกตโดยทั่วไปปกติก็คล้ายจะอยู่ในฝัก มีข้อแตกต่างเด่นชัดประการใดเหล่าพราหมณ์ที่มาทำนายลักษณะจึงสามารถแยกมหาปุริสลักษณะข้อนี้ออกจากลักษณะโดยทั่วไปได้ครับ
...
Showing results 1 to 25 of 52

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:55ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว