กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 12 of 12
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ชินเชาวน์
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 24-08-2009, 20:54
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ถ้าอุปกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น...

ถ้าอุปกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติรีบกำหนดทันทีว่า "เห็นหนอ ๆ" หรือถ้านึกอะไรไม่ได้ ให้กำหนดว่า "รู้หนอ ๆ" ก็จะหายไป ถ้าหายไปช้า ๆ พึงทราบเถิดว่า "สติ สมาธิ ปัญญาของเราอ่อนไป"...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 23-08-2009, 22:14
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๑๐. นิกันติ พอใจในอารมณ์ต่าง ๆ ๑....

๑๐. นิกันติ พอใจในอารมณ์ต่าง ๆ
๑. พอใจในแสงสว่าง ปีติ สุข สัทธา ความเพียร ญาณ อุเบกขา
๒. พอใจในนิมิตต่าง ๆ อยากให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ หายไปแล้วอยากให้เกิดอีก
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 22-08-2009, 20:37
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๙. อุเบกขา ใจเฉย ๆ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ใจหลง ๆ ลืม...

๙. อุเบกขา ใจเฉย ๆ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ใจหลง ๆ ลืม ๆ
๑. บางครั้งลืมกำหนดเห็นพอง-ยุบ ใจเลื่อนลอยคล้ายกับไม่ได้นึกคิดอะไร
๒. บางครั้งเห็นพอง-ยุบ บางครั้งไม่เห็น
๓. ใจไม่กระวนกระวาย ใจสงบดี
๔....
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 22-08-2009, 00:47
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๘. ญาณะ...

๘. ญาณะ เอาความรู้ด้านปริยัติกับปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน ทำให้เข้าใจผิด คิดว่าถูก อวดดี สู้ครู
๑. ชอบวิพากษ์วิจารณ์อารมณ์ต่าง ๆ เช่น พองเป็นเกิด ยุบเป็นดับ ฯลฯ
๒. นึกถึงหลักฐานต่าง ๆ...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 20-08-2009, 20:59
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๗. อุปัฏฐานะ สติมากเกินไป คิดแต่อดีต-อนาคต...

๗. อุปัฏฐานะ สติมากเกินไป คิดแต่อดีต-อนาคต ทิ้งอารมณ์ปัจจุบันส่วนมาก
๑. ระลึกแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมานานแล้ว เช่นสมัยเป็นเด็ก
๒. คล้ายกับตนจะระลึกชาติได้
๓. บางครั้งนึกถึงอนาคต...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 19-08-2009, 21:56
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๖. ปัคคาหะ อาจารย์ยิ่งชม ยิ่งขยันมากเกินไป...

๖. ปัคคาหะ อาจารย์ยิ่งชม ยิ่งขยันมากเกินไป ทำให้ผู้นั้นขาดสติไปก็เป็นได้
๑. ตั้งใจปฏิบัติจริง ยอมสู้ตายไม่ถอยหลัง มุ่งแต่จะให้สำเร็จถ่ายเดียว
๒. เพียรเกินไป แต่สติสัมปชัญญะอ่อน ทำให้ฟุ้งซ่าน...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 06-08-2009, 20:50
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๕. สัทธา เชื่อและเลื่อมใสเกินไป ๑....

๕. สัทธา เชื่อและเลื่อมใสเกินไป
๑. อยากให้ทุกคนได้เข้าปฏิบัติ
๒. อยากให้ผู้ใกล้ชิดได้เข้าปฏิบัติ
๓. อยากสนองบุญคุณของสำนัก
๔. อยากให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปไกลรวดเร็วกว่านี้
๕. อยากทำบุญ ทำทาน...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 05-08-2009, 21:15
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๔. สุข มีความสุขสบายดีมาก ๑. มีความยินดีมาก...

๔. สุข มีความสุขสบายดีมาก
๑. มีความยินดีมาก เพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่อยากออก อยากอยู่นาน ๆ
๒. อยากพูดผลที่ตนได้ออกไป ให้ผู้อื่นทราบ
๓. ภูมิใจ ดีใจ คล้ายว่าจะระงับไว้ไม่ได้
๔. บางคนถึงกับพูด...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 04-08-2009, 21:30
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๓. ปัสสัทธิ จิตเจตสิกมีความสงบ ๑....

๓. ปัสสัทธิ จิตเจตสิกมีความสงบ
๑. สงบเงียบดุจเข้าผลสมาบัติ
๒. ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รำคาญ
๓. กำหนดได้แนบเนียนดี
๔. เยือกเย็น สบาย ไม่กระวนกระวายใจ
๕. พอใจในการกำหนด
๖. ความรู้สึกเงียบไปคล้าย ๆ...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 21-07-2009, 20:08
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
๒. ปีติ แปลว่า ความอิ่มเอิบใจ มี ๕ ประการ คือ ...

๒. ปีติ แปลว่า ความอิ่มเอิบใจ มี ๕ ประการ คือ
ขุททกาปีติ น้ำตาไหล
ขณิกาปีติ ขนจะลุกซู่ซ่าเป็นพัก ๆ
โอกกันติกาปีติ ตัวโยกไปโยกมา หรือเกิดอาการดิ้นเหมือนอย่างกับการปลุกพระ หรือผีเจ้าเข้าสิง...
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 14-07-2009, 14:56
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
อธิบาย ๑. โอภาส...

อธิบาย

๑. โอภาส แสงสว่างเกิดขึ้นในจิตทำให้รู้เห็นทุกสิ่ง ที่อยู่ภายในห้อง บริเวณอาคารหรือแผ่กว้าง ๑. เกิดในจักขุทวารดุจฟ้าแลบ เป็นประกายดังตีเหล็กไฟออกไปหลาย ก.ม....
ห้อง: พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) 07-07-2009, 21:40
คำตอบ: 12
เปิดอ่าน: 9,738
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
อุปกิเลส ๑๐

อุปกิเลส ๑๐
เมื่อพระโยคาวจรได้ญาณที่ ๕ คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ จะเกิดวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ขึ้น ถ้าพระโยคาวจรขาดสติ หลงเพลิดเพลินอยู่กับวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ นั้น จะไม่ได้บรรลุมรรคผล...
Showing results 1 to 12 of 12

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:28ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว