กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   สะพานบุญ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=64)
-   -   ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=389)

ทิดตู่ 24-04-2009 15:51

ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
 
ท่านสามารถร่วมบุญธรรมทานในการเผยแผ่เว็บไซต์วัดท่าขนุน ได้ที่

บัญชีชื่อ นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๕๕-๒๒๕-๘๖๗-๖ (155-225-867-6)
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ)


"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"


ผู้ดูแลเว็บไซต์วัดท่าขนุน

แกงส้ม 31-08-2019 21:54

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ ๑๐๐ บาท
โอนร่วมบุญ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๔๖ น. ค่ะ

เผือกน้อย 01-09-2019 06:50

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.

น้ำอัดลมรสนมเปรี้ยว 01-09-2019 20:00

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๕๐๐.๙๒ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๕๙ น.

ณญาดา 04-09-2019 11:23

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ตัวเล็ก 10-09-2019 13:48

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๑,๓๙๐ บาท
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๙ น.

พรรวินท์ 12-09-2019 18:51

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๔๙ น.

ฝาณัฐวดี 14-09-2019 09:21

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๗ น.

สมเกียรติ สุโขทัย 14-09-2019 17:55

ร่วมบุญธรรมทาน โอนแล้ว ๑๐๐.๐๑ บาท เวลา ๑๗.๕๓ น. ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

สัญญา 14-09-2019 20:06

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๖ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๔ น.

แม่แดง 20-09-2019 23:43

ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๓๙ น.

สีลเตโช 21-09-2019 11:52

ร่วมบุญ ๑๐๐.๐๑ บาท วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๐ น.

ทิดเดช 26-09-2019 06:48

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๓ น.

อัญมณี 26-09-2019 19:17

พระสืบศักดิ์ สาริโก ร่วมบุญเว็บไซต์โอน ๒๖/๐๙/๑๙ เวลา ๑๗.๒๑ น.จำนวน ๕๐๕ บาทโมทนาบุญสาธุ

รัชชสิทธิ์ 28-09-2019 07:10

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๙ น. ขอบคุณครับ

ลูกของพ่อ 28-09-2019 17:35

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาทถ้วน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๔ น.

แพรวา 29-09-2019 13:23

บุญธรรมทานเว็บไซต์ ๕๐๐ บาท
โอนเงินวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๒๑ น.

ชินเชาวน์ 30-09-2019 16:24

ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๙ น.

แกงส้ม 30-09-2019 22:11

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ วัดท่าขนุน
- โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาทวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๕ น. ค่ะ

เผือกน้อย 01-10-2019 06:09

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๕๖ น.

ตัวเล็ก 01-10-2019 13:18

2 Attachment(s)
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทางผู้ดูแลบัญชีได้ชำระค่า co-location รายปี จำนวน ๔๔,๙๔๐ บาท ตามเอกสารแนบแล้วนะคะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี จำนวน ๑๘๑,๐๕๖.๔๐ บาท นะคะ

กราบอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ

น้ำอัดลมรสนมเปรี้ยว 01-10-2019 19:42

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๕๐๐.๙๒ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๑ น.

ตัวเล็ก 07-10-2019 13:45

นำเงินสดร่วมบุญฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๘๒๖ บาท
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๑ น.

ฝาณัฐวดี 08-10-2019 15:47

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๔ น.

ส้มโอ 25-10-2019 08:35

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ฯ จำนวน ๒๐๐ บาท
โอนแล้ว ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ขอบคุณค่ะ

รัชชสิทธิ์ 25-10-2019 19:51

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๕๑ น. ขอบคุณครับ

วาง 27-10-2019 20:30

โอนร่วมบุญ ๒๐๙ บาท วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๒๓ น.

ทิดเดช 28-10-2019 07:51

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๘ น.

ชินเชาวน์ 28-10-2019 14:40

ร่วมทำบุญจำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๖ น.

เผือกน้อย 01-11-2019 20:57

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น.

ตัวเล็ก 04-11-2019 13:33

นำเงินสดฝากเข้าบัญชีแล้ว จำนวน ๒,๓๙๐ บาท
วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๐ น.

ลูกหลานคุณยาย 05-11-2019 00:07

ร่วมบุญธรรมทาน ๒๐๐ บาท
โอนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๑.๔๗ น.

ฝาณัฐวดี 09-11-2019 13:20

ร่วมบุญธรรมทาน ๑๐๐ บาท
โอนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๑๙ น.

น้ำอัดลมรสนมเปรี้ยว 13-11-2019 11:32

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๕๐๐.๙๒ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.

พรรวินท์ 13-11-2019 15:21

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ น. ค่ะ

นายอวย 16-11-2019 14:15

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ ๑๑.๑๑บาท
โอนร่วมบุญ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๒ น ครับ

ชินเชาวน์ 26-11-2019 13:35

ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐ บาท

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส้มโอ 27-11-2019 10:05

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุนจำนวน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้ววันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๑ น.ค่ะ

วาง 27-11-2019 10:46

ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๓ น.

นายอวย 27-11-2019 23:06

ร่วมบุญจำนวน ๓๐.๙๙ บาท โอนเงินแล้ววันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๓ น.


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:25


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว