กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=17)
-   -   ความต่างของจิตและสติ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=58)

ชินเชาวน์ 20-01-2009 15:05

ความต่างของจิตและสติ
 
จิตเป็นแต่เพียงรู้โดยธรรมชาติ จึงไม่อาจรู้เลยไปถึงรู้จักพินิจพิจารณาวินิจฉัยตัดสินอะไรได้ ไม่รู้จักช่วยไม่รู้จักผิดถูก
เท่าที่กล่าวมานี้อาจยืนยันตามคำของพระศาสดาได้ว่า ถ้าไม่รู้จักผลที่ได้รับในปัจจุบัน จิตจะเศร้าหมอง
ภพหน้าจะต้องได้รับทุคติเพราะคำกล่าวของพระองค์ ย่อมแสดงให้ชาวโลกที่เป็นพุทธศาสนิกฝ่ายสัมมาทิฏฐิย่อมเห็นพ้องต้องกันว่า
วิหญฺญติ จิตฺตวสานนุวตฺตี ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก
ฝ่ายตรงกันข้ามคือ สติ เป็นตัวรู้อำนาจเหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิต และรู้เรื่องของจิตได้ดี
ขณะที่ติดตามดูจิต จะรู้ทุกขณะว่า จิตดี - จิตไม่ดี
ถ้าเอาความชั่วปกครองจิตจะทำให้สภาพของจิตต่ำทรามลง
แต่ถ้าปกครองจิตด้วยความดี ความดีนั่นเเหละเป็นผลของอานุภาพจิตที่ฝึกดี
การที่จิตฝึกในทางดี ที่มีสติประจำก็เพราะเจ้าของฝักใฝ่สติไปในทางดีด้วย
ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า "สติมโต สทา ภทฺทํ" ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ
อนึ่งผู้ที่มีสติประจำทุกเมื่อ สตินั่นเองแหละเป็นคุณธรรมที่ช่วยระวังทั้งความดีและความชั่ว
เมื่อคอยระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวรขึ้นดังที่พระองค์ตรัสไว้ในสุตตันตปิฎก
ขุ.อุ. ๒๕/๑๕ ว่า (สญญมโต เวรํ น จียติ.)คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

ทิดตู่ 22-01-2009 21:13

จำได้ว่าหนังสือของหลวงปู่สายก็เคยอ่านอยู่เหมือนกันครับ เป็นบันทึกที่ถอดมาเวลาท่านขึ้นเทศน์บนธรรมมาสน์ เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ หลวงพี่เล็กท่านบอกว่า "คุณดูสิ เวลาหลวงปู่ท่านเทศน์ ท่านยกบาลีมาจากพระไตรปิฏกเล่มไหน ข้อไหน หน้าที่เท่าไหร่ ท่านบอกได้หมด จำได้หมดแบบไม่ต้องกางใบลานเทศน์ ท่านบอกได้เลย หลวงปู่สายท่านทำได้ขนาดนี้ คุณคิดว่าท่านเป็นพระระดับไหน" ระดับไหนไม่ทราบแต่ธรรมใดที่หลวงปู่ได้รู้แล้ว เข้าใจแล้ว เห็นแล้ว แจ้งแล้ว ปฏิบัติได้แล้ว ก็ขอให้กระผมและทุก ๆ ท่านได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยทั่วกัน อย่างรวดเร็วและง่ายดายในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกท่านนะครับ เอาล่ะ ตั้งหน้ารออ่านแล้วครับ อย่าแพ้เขานะ สู้ ๆ ๆ ๕๕๕

รุ่งราชบุรี 05-04-2013 21:18

ขออนุญาตคัดลอก เรื่อง ความต่างของจิตและสติ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊คนะคะ

บรรณ 08-04-2013 16:49

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊คครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:51


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว