กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=37)
-   -   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=807)

มัคคนายก 04-08-2009 14:04

บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน
 
วัตถุประสงค์ของกระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการมาบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะที่บ้านเติมบุญ หรือที่วัดท่าขนุนด้วยตนเอง
๒. เพื่อเป็นการกระจายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ในการบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะของผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกล
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และอ้างอิงได้ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน
๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำเนินงานด้านการจำหน่ายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของทางวัดท่าขนุน
๕. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่อิงผลประโยชน์อื่นใดนอกจากความปรารถนาในพระนิพพานเป็นที่สุด

หมายเหตุจากทีมงาน :

การดำเนินงานเปิดห้องบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะในครั้งนี้ มิได้เป็นไปตามคำร้องขอของพระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือการหวังเพิ่มผลประโยชน์จากการหาเงินเข้าวัดแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงความปรารถนาผลบุญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา และความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของทางวัดให้ได้มากที่สุด

อนึ่ง การเปิดให้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุนทั้งหมดในห้องนี้ ได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการให้บูชาวัตถุมงคล ทางทีมงานขอรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

ปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคลทั้งหมดจะน้อมนำถวายกับพระอาจารย์โดยตรง เพื่อนำไปร่วมบุญในกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและของทางวัดท่าขนุนตลอดไป


กฎกติกาและระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้กระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน

วัตถุมงคลและหนังสือธรรมะทั้งหมดนี้ นำมาให้บูชาและสั่งซื้อจากทางวัดท่าขนุนโดยตรง ดังนั้น
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลหรือหนังสืออื่นใด ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากวัดท่าขนุนโดยตรงในกระดานสนทนาแห่งนี้
๒. การบูชาวัตถุมงคลและหนังสือของวัดท่าขนุนทุกประเภทให้เป็นเพื่อพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มิใช่เพื่อการเก็งกำไรหาผลประโยชน์
๓. ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการบูชาวัตถุมงคลภายในห้องนี้
๔. การบูชาวัตถุมงคลเป็นจำนวนมาก กรุณาเดินทางมารับด้วยตนเอง หรือบูชาได้โดยตรงที่บ้านเติมบุญ
๕. ก่อนจะดำเนินการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือต่าง ๆ ให้พิจารณาให้เรียบร้อย หากบูชาหรือสั่งซื้อไปแล้วจะไม่มีการรับเปลี่ยนคืน เว้นแต่มีความชำรุดเสียหายจากการจัดส่งเท่านั้น
๖. ผู้ประสงค์ที่จะบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือทุกประเภท ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ด้วยตนเองตามอัตราที่กำหนด
๗. ไม่รับการจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะล่วงหน้า หากประสงค์จะบูชาและสั่งซื้อหนังสือให้โอนเงินให้เรียบร้อยก่อนทำการโพสต์แจ้งการบูชาหรือสั่งซื้อ
๘. การจัดส่งวัตถุมงคลและหนังสือทั้งหมด จะทำการจัดส่งเดือนละหนึ่งครั้ง หลังจากที่พระอาจารย์มารับสังฆทานที่กรุงเทพฯ
๙. การโอนเงินเพิ่มเติมในหลายวาระ ยกตัวอย่างเช่นโอนมาแล้วเพื่อบูชา ๑ องค์ พอวาระผ่านไปโอนมาใหม่เพื่อเพิ่มเป็น ๒ องค์ จะต้องเสียค่าจัดส่งในทุกครั้งที่มีการเพิ่ม เพราะทีมงานไม่สามารถรวมยอดให้ท่านได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
๑๐. การโอนเงินเพื่อบูชาวัตถุมงคล ขอให้ใส่เศษสตางค์ เช่น ๕๐๐.๐๙ หรือ ๑,๐๐๐.๙๙ เป็นต้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
๑๑. การฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบูชาวัตถุมงคลในห้องนี้ สามารถฟ้องร้องเอาความได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ


ขั้นตอนในการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. ดูข้อมูลของวัตถุมงคลและหนังสือต่าง ๆ เช่น รายการ มูลค่า น้ำหนัก ในตารางวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ
๒. ทำการโอนเงินให้เรียบร้อย โดยอย่าลืมโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น ๕๕๐.๐๙ บาท
๓. เข้ามาโพสต์บอกรายละเอียดวัตถุมงคล หนังสือธรรมะ และหลักฐานการโอนเงินในกระทู้
๔. ถ้าไม่สะดวกโพสต์แจ้งในกระทู้ให้ทำการส่งข้อความส่วนตัว (pm) เพื่อบอกชื่อและที่อยู่พร้อมทั้งสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะมาที่ “โอรส”
๕. ตรวจสอบรายชื่อรับทราบการโอนเงินได้ในตารางสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือได้ในกระทู้
๖. การจัดส่งวัตถุมงคลจะดำเนินการจัดส่งเดือนละ ๑ ครั้ง หลังจากพระอาจารย์มารับสังฆทานที่กรุงเทพฯ
๗. หากมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบสามารถโพสต์แจ้งได้ในกระทู้ ถ้าไม่สะดวกส่งข้อความส่วนตัว (pm) มาที่ “โอรส”
๘. โอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะได้ที่

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทคโลยีฯ ลาดกระบัง
เลขบัญชี ๐๘๘-๒๓๒๓๐๗๒ (0882323072)
ชื่อบัญชี อุดมศักดิ์ จิรบัณฑิตย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑-๘๖๑๕
อีเมล์ : amulet.watthakhanun@gmail.com
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกกรุณาติดต่อทางอีเมล์


๙. ตัวอย่างการโพสต์แจ้งการโอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ
อ้างอิง:

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งบูชาวัตถุมงคล (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)

- ขอบูชา
๑).พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน เนื้อเมฆพัตร จำนวน ๑ องค์
๒).พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อเงิน หน้าตัก จำนวน ๑ องค์
๓).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ จำนวน ๑ องค์
๔).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๑,๐๕๒.๕๙ บาท วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- กรุณาส่ง-นายสะพานบุญ บุญรักษา เลขที่ ๖๔๔ ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๗ แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑๘๖๑๕


โอรส 17-04-2017 21:45

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1582528390.jpg

ท่านสามารถดูข้อมูลวัตถุมงคลเพิ่มเติมได้ที่ กระทู้วัตถุมงคลของหลวงพ่อ

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1580900320.jpg

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1582868667.jpg

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498974818.jpg

พระอุปคุตเถระ เนื้อเงิน บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๐.๙ กรัม

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493441731.jpg

พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่น ๒ (จัมโบ้) เนื้อชุบเงิน บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๔.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493441733.jpg

พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่น ๒ (จัมโบ้) เนื้อชุบนาก บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๔.๙ กรัม

โอรส 17-04-2017 21:47

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438869.jpg

พระนาคปรกฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี (นาคไทย) เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๘๓.๖ กรัม

โอรส 17-04-2017 22:17

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438873.jpg

สติ๊กเกอร์มหาเศรษฐีเงินล้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๗.๒ กรัม

โอรส 17-04-2017 22:17


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438872.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๓ เซนติเมตร บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๓๒.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438872.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๘) บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๘.๕ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438871.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๑.๕ เซนติเมตร (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๘) บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๔.๕ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438867.jpg

ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) บูชา ๑๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อเงิน บูชา ๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๐ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438877.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อนวโลหะ บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๑ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438876.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองขาว (อัลปาก้า/แปะตั๊ง) บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438876.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองแดง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438877.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองเหลือง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438874.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญเล็ก (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน บูชา ๑,๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๙.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญเล็ก (ครึ่งองค์) เนื้อนวโลหะ บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๙.๖ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438873.jpg

รูปหล่อลอยองค์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เนื้อเรซินลงสี หน้าตัก ๓ นิ้ว บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๕๙.๘ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438868.jpg

พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๘.๙ กรัม


โอรส 13-05-2017 20:06

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438878.jpg

เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:06

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443399.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๘ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443400.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดนาก บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443398.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดเงิน บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๒ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443397.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์เล็ก บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๐.๕ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494681130.jpg

กำไลนวหรคุณ เนื้อเงิน บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1538895229.jpg

เหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม


โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1551498521.jpg

แผ่นยันต์เกราะเพชร แผ่นใหญ่ (ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม.) เนื้อเงิน บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๙.๑ กรัมhttp://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1551498521.jpg

แผ่นยันต์เกราะเพชร แผ่นใหญ่ (ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม.) เนื้อทองเหลือง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๖.๖ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1578199241.jpg

เหรียญสมเด็จองค์ปฐม ฉลองอายุ ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม เนื้อเขียวเหล็กไหล บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๕๙ กรัม


โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1578199241.jpg

แผ่นเลเซอร์ยันต์เกราะเพชร บูชา ๕๐ บาท เนื้อทองเหลือง น้ำหนัก ๐.๕ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:04

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498639824.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๑๙.๗ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:05

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498638850.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๓ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๒๔.๖ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698851.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๑.๔ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:10

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698858.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๖.๑ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:13

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698880.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ อดีตที่ผ่านพ้น ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:13

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498886892.jpghttp://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498813129.jpg

หนังสือวัดท่าขนุน ปกแข็ง เล่มใหญ่ บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๙๙๓.๗ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:18

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498817574.jpg

หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑,๐๖๘.๐ กรัม
หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มเล็ก (ปกอ่อน) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๐๗.๕ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:19

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1530945782.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๘๕.๘ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:20

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1564731254.jpg


หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ หลากรสในพม่า บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม

วัชรา 10-07-2019 11:45

- ขอบูชา
๑).หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐ บาท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๗ น.
- กรุณาส่ง-นายวัชรา ศิลป์ชัย ๖๙๐ หมู่ ๓ เทศบาลบางปู ๔๓ ซ.ร่วมพัฒนา ๖/๑ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๘๒๕๑๑

ศัลยพงษ์ 18-07-2019 23:13

1 Attachment(s)
- ขอบูชา
๑).พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง จำนวน องค์

๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๐.๒ บาท วันที่ กรกฎาคม เวลา ๓: น.
- กรุณาส่ง- นายศัลยพงษ์ บวรสิน บ้านเลขที่ หมู่บ้านสุมิตร ซอยวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙ โทรศัพท์ ๙๙-

ทิพย์ 19-07-2019 10:28

ขอสั่งจองหนังสือธรรมะ
๑)หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ จำนวน ๑ เล่ม
๒)หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ จำนวน ๑ เล่ม
๓).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๖๐.๓๙ บาท วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๓ น.
- กรุณาส่ง คุณ นันนภัส ศรีภักดี ๔๑ ม.๑ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

พออยู่ 26-07-2019 15:43

ขอบูชา
๑. แผ่นยันต์เกราะเพชรแผ่นใหญ่ เนื้อทองเหลือง จำนวน ๕ แผ่น
๒. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๖๐ บาท วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ น.
- กรุณาส่ง - นายขจรศักดิ์ มาตรฐานกุล
๓๑/๘ ม.๒ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๓๑๐๓๑๔

แดงต้อย 07-08-2019 18:15

ขอจอง เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ

แดงต้อย 08-08-2019 08:09

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ แดงต้อย (โพสต์ 242623)
ขอจอง เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ

๑. เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ
๒. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๕๖๐.๐๑ บาท วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๕ น.
- กรุณาส่ง - นางสาวแดงต้อย รัตนคำพจน์ ๓๙ หมู่ ๑ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๗๖๓๑๙

ฤทัยเทวี 12-08-2019 08:42

1 Attachment(s)
- ขอบูชา
๑).หนังสือคู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน จำนวน ๒ เล่ม
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๖๐.๙๙ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘:๒๑ น.
- กรุณาส่ง-นางสาว ฤทัยวิณี จำรูญจิรโรจน์ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมูที่ ๑ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๙๐โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๘๑๐๒๙๕

มารดาเทวี 24-09-2019 00:53

ขอบูชา
๑).ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) จำนวน ๑ องค์
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๒,๐๖๐.๙๙ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๔๗ น.
- กรุณาส่ง-นางอัญญ์ชิสา จำรูญจิรโรจน์ เลขที่ ๑๘๔ หมู่ ๖ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ๕๐๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๘๓๔๖๕๔

จิรัฏฐ์ 27-09-2019 19:37

1 Attachment(s)
ขอบูชา
๑. พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง จำนวน ๒ องค์
๒. ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) จำนวน ๑ องค์
๓. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้ว จำนวน ๑๘,๐๖๐.๐๖ บาท วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๕ น.
- กรุณาส่ง
นายจิรัฏฐ์ ควรประกอบกิจ (แผนก LCA)
บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
๑/๒๓ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หมู่ ๕ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
โทร. ๐๖๑-๘๒๐๓๙๔๕

สะท้านเมฆา 05-10-2019 15:54

ขอบูชา

๑. หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน เล่มใหญ่ จำนวน ๑ เล่ม
๒. คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน จำนวน ๑ เล่ม
๓. หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ หลากรสในพม่า จำนวน ๑ เล่ม

รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม

- โอนเงินแล้วจำนวน ๔๘๕ บาท วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๓ น.
-กรุณาส่ง - นายปิยเดช หัมธนานนท์ เลขที่ ๑๖ (๓๓/๘๐) โชคชัยสี่ซอย ๕๖ (แยก ๑) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

ทองแสนขัน 29-10-2019 20:14

๑.พระขุนแผน พิมพ์เล็ก จำนวน ๑๐ องค์
รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๒๐๐.๑๑ บาท
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒
- กรุณาส่ง สาวิตรี อุดมประเสริฐกุล
เลขที่ ๒๐๖/3 ถ.สำราญรื่น ซ.๓ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ค่ะ

ตั้งไข่ 15-01-2020 08:54

-ขอบูชา

๑).หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มเล็ก (ปกอ่อน)จำนวน ๒๔๐ หน้า จำนวน ๑ เล่ม
๒).พระนาคปรกฉลอง ๒๖๐๐ ปี พุทธยันตี (นาคไทย) เนื้อชุปทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ องค์
๓). รูปหล่อลอยองค์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เนื้อเรซินลงสี หน้าตัก ๓ นิ้ว จำนวน ๑ องค์
๔).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดนาก จำนวน ๑ องค์
๕).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์เล็ก จำนวน ๒ องค์
๖).น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ กรัม

-โอนเงินแล้วจำนวน ๑๑,๕๐๐.๘๒ บาท วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๘:๔๐ น.

-รบกวนจัดส่ง (ที่อยู่แจ้งทางข้อความค่ะ)

ขอบคุณค่ะ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:03


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว