กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=37)
-   -   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=807)

โอรส 14-05-2017 01:05

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498638850.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๓ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๒๔.๖ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698851.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๑.๔ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:10

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698858.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๖.๑ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:13

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494698880.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ อดีตที่ผ่านพ้น ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:13

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498886892.jpghttp://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498813129.jpg

หนังสือวัดท่าขนุน ปกแข็ง เล่มใหญ่ บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๙๙๓.๗ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:18

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498817574.jpg

หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑,๐๖๘.๐ กรัม
หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มเล็ก (ปกอ่อน) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๐๗.๕ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:19

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1530945782.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๘๕.๘ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:20

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1564731254.jpg


หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ หลากรสในพม่า บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม

วัชรา 10-07-2019 11:45

- ขอบูชา
๑).หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐ บาท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๗ น.
- กรุณาส่ง-นายวัชรา ศิลป์ชัย ๖๙๐ หมู่ ๓ เทศบาลบางปู ๔๓ ซ.ร่วมพัฒนา ๖/๑ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๘๒๕๑๑

ศัลยพงษ์ 18-07-2019 23:13

1 Attachment(s)
- ขอบูชา
๑).พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง จำนวน องค์

๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๐.๒ บาท วันที่ กรกฎาคม เวลา ๓: น.
- กรุณาส่ง- นายศัลยพงษ์ บวรสิน บ้านเลขที่ หมู่บ้านสุมิตร ซอยวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙ โทรศัพท์ ๙๙-

ทิพย์ 19-07-2019 10:28

ขอสั่งจองหนังสือธรรมะ
๑)หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ จำนวน ๑ เล่ม
๒)หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ จำนวน ๑ เล่ม
๓).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๖๐.๓๙ บาท วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๓ น.
- กรุณาส่ง คุณ นันนภัส ศรีภักดี ๔๑ ม.๑ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

พออยู่ 26-07-2019 15:43

ขอบูชา
๑. แผ่นยันต์เกราะเพชรแผ่นใหญ่ เนื้อทองเหลือง จำนวน ๕ แผ่น
๒. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๖๐ บาท วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ น.
- กรุณาส่ง - นายขจรศักดิ์ มาตรฐานกุล
๓๑/๘ ม.๒ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๓๑๐๓๑๔

แดงต้อย 07-08-2019 18:15

ขอจอง เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ

แดงต้อย 08-08-2019 08:09

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ แดงต้อย (โพสต์ 242623)
ขอจอง เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ

๑. เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม จำนวน ๑ เหรียญ
๒. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๕๖๐.๐๑ บาท วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๕ น.
- กรุณาส่ง - นางสาวแดงต้อย รัตนคำพจน์ ๓๙ หมู่ ๑ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๗๖๓๑๙

ฤทัยเทวี 12-08-2019 08:42

1 Attachment(s)
- ขอบูชา
๑).หนังสือคู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน จำนวน ๒ เล่ม
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๖๐.๙๙ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘:๒๑ น.
- กรุณาส่ง-นางสาว ฤทัยวิณี จำรูญจิรโรจน์ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมูที่ ๑ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๙๐โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๘๑๐๒๙๕

มารดาเทวี 24-09-2019 00:53

ขอบูชา
๑).ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) จำนวน ๑ องค์
๒).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๒,๐๖๐.๙๙ บาท วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๔๗ น.
- กรุณาส่ง-นางอัญญ์ชิสา จำรูญจิรโรจน์ เลขที่ ๑๘๔ หมู่ ๖ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ๕๐๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๘๓๔๖๕๔

จิรัฏฐ์ 27-09-2019 19:37

1 Attachment(s)
ขอบูชา
๑. พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง จำนวน ๒ องค์
๒. ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) จำนวน ๑ องค์
๓. รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้ว จำนวน ๑๘,๐๖๐.๐๖ บาท วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๕ น.
- กรุณาส่ง
นายจิรัฏฐ์ ควรประกอบกิจ (แผนก LCA)
บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
๑/๒๓ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี หมู่ ๕ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
โทร. ๐๖๑-๘๒๐๓๙๔๕

สะท้านเมฆา 05-10-2019 15:54

ขอบูชา

๑. หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน เล่มใหญ่ จำนวน ๑ เล่ม
๒. คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน จำนวน ๑ เล่ม
๓. หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ หลากรสในพม่า จำนวน ๑ เล่ม

รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม

- โอนเงินแล้วจำนวน ๔๘๕ บาท วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๓ น.
-กรุณาส่ง - นายปิยเดช หัมธนานนท์ เลขที่ ๑๖ (๓๓/๘๐) โชคชัยสี่ซอย ๕๖ (แยก ๑) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

ทองแสนขัน 29-10-2019 20:14

๑.พระขุนแผน พิมพ์เล็ก จำนวน ๑๐ องค์
รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๒๐๐.๑๑ บาท
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒
- กรุณาส่ง สาวิตรี อุดมประเสริฐกุล
เลขที่ ๒๐๖/3 ถ.สำราญรื่น ซ.๓ ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ค่ะ

ตั้งไข่ 15-01-2020 08:54

-ขอบูชา

๑).หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มเล็ก (ปกอ่อน)จำนวน ๒๔๐ หน้า จำนวน ๑ เล่ม
๒).พระนาคปรกฉลอง ๒๖๐๐ ปี พุทธยันตี (นาคไทย) เนื้อชุปทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ องค์
๓). รูปหล่อลอยองค์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เนื้อเรซินลงสี หน้าตัก ๓ นิ้ว จำนวน ๑ องค์
๔).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดนาก จำนวน ๑ องค์
๕).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์เล็ก จำนวน ๒ องค์
๖).น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ กรัม

-โอนเงินแล้วจำนวน ๑๑,๕๐๐.๘๒ บาท วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๘:๔๐ น.

-รบกวนจัดส่ง (ที่อยู่แจ้งทางข้อความค่ะ)

ขอบคุณค่ะ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:13


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว