กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=37)
-   -   บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=807)

มัคคนายก 04-08-2009 14:04

บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน
 
วัตถุประสงค์ของกระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการมาบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะที่บ้านเติมบุญ หรือที่วัดท่าขนุนด้วยตนเอง
๒. เพื่อเป็นการกระจายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ในการบูชาวัตถุมงคลและซื้อหนังสือธรรมะของผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีภูมิลำเนาที่อยู่ห่างไกล
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และอ้างอิงได้ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน
๔. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดำเนินงานด้านการจำหน่ายวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะของทางวัดท่าขนุน
๕. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่อิงผลประโยชน์อื่นใดนอกจากความปรารถนาในพระนิพพานเป็นที่สุด

หมายเหตุจากทีมงาน :

การดำเนินงานเปิดห้องบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะในครั้งนี้ มิได้เป็นไปตามคำร้องขอของพระครูวิลาศกาญจนธรรม หรือการหวังเพิ่มผลประโยชน์จากการหาเงินเข้าวัดแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงความปรารถนาผลบุญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา และความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของทางวัดให้ได้มากที่สุด

อนึ่ง การเปิดให้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุนทั้งหมดในห้องนี้ ได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริง แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการให้บูชาวัตถุมงคล ทางทีมงานขอรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

ปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคลทั้งหมดจะน้อมนำถวายกับพระอาจารย์โดยตรง เพื่อนำไปร่วมบุญในกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและของทางวัดท่าขนุนตลอดไป


กฎกติกาและระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้กระทู้บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะของวัดท่าขนุน

วัตถุมงคลและหนังสือธรรมะทั้งหมดนี้ นำมาให้บูชาและสั่งซื้อจากทางวัดท่าขนุนโดยตรง ดังนั้น
๑. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลหรือหนังสืออื่นใด ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากวัดท่าขนุนโดยตรงในกระดานสนทนาแห่งนี้
๒. การบูชาวัตถุมงคลและหนังสือของวัดท่าขนุนทุกประเภทให้เป็นเพื่อพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ มิใช่เพื่อการเก็งกำไรหาผลประโยชน์
๓. ห้ามมิให้ผู้ใดแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการบูชาวัตถุมงคลภายในห้องนี้
๔. การบูชาวัตถุมงคลเป็นจำนวนมาก กรุณาเดินทางมารับด้วยตนเอง หรือบูชาได้โดยตรงที่บ้านเติมบุญ
๕. ก่อนจะดำเนินการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือต่าง ๆ ให้พิจารณาให้เรียบร้อย หากบูชาหรือสั่งซื้อไปแล้วจะไม่มีการรับเปลี่ยนคืน เว้นแต่มีความชำรุดเสียหายจากการจัดส่งเท่านั้น
๖. ผู้ประสงค์ที่จะบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือทุกประเภท ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ด้วยตนเองตามอัตราที่กำหนด
๗. ไม่รับการจองวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะล่วงหน้า หากประสงค์จะบูชาและสั่งซื้อหนังสือให้โอนเงินให้เรียบร้อยก่อนทำการโพสต์แจ้งการบูชาหรือสั่งซื้อ
๘. การจัดส่งวัตถุมงคลและหนังสือทั้งหมด จะทำการจัดส่งเดือนละหนึ่งครั้ง หลังจากที่พระอาจารย์มารับสังฆทานที่กรุงเทพฯ
๙. การโอนเงินเพิ่มเติมในหลายวาระ ยกตัวอย่างเช่นโอนมาแล้วเพื่อบูชา ๑ องค์ พอวาระผ่านไปโอนมาใหม่เพื่อเพิ่มเป็น ๒ องค์ จะต้องเสียค่าจัดส่งในทุกครั้งที่มีการเพิ่ม เพราะทีมงานไม่สามารถรวมยอดให้ท่านได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
๑๐. การโอนเงินเพื่อบูชาวัตถุมงคล ขอให้ใส่เศษสตางค์ เช่น ๕๐๐.๐๙ หรือ ๑,๐๐๐.๙๙ เป็นต้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
๑๑. การฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบูชาวัตถุมงคลในห้องนี้ สามารถฟ้องร้องเอาความได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ


ขั้นตอนในการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ

๑. ดูข้อมูลของวัตถุมงคลและหนังสือต่าง ๆ เช่น รายการ มูลค่า น้ำหนัก ในตารางวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะ
๒. ทำการโอนเงินให้เรียบร้อย โดยอย่าลืมโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น ๕๕๐.๐๙ บาท
๓. เข้ามาโพสต์บอกรายละเอียดวัตถุมงคล หนังสือธรรมะ และหลักฐานการโอนเงินในกระทู้
๔. ถ้าไม่สะดวกโพสต์แจ้งในกระทู้ให้ทำการส่งข้อความส่วนตัว (pm) เพื่อบอกชื่อและที่อยู่พร้อมทั้งสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะมาที่ “โอรส”
๕. ตรวจสอบรายชื่อรับทราบการโอนเงินได้ในตารางสรุปรายการบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือได้ในกระทู้
๖. การจัดส่งวัตถุมงคลจะดำเนินการจัดส่งเดือนละ ๑ ครั้ง หลังจากพระอาจารย์มารับสังฆทานที่กรุงเทพฯ
๗. หากมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบสามารถโพสต์แจ้งได้ในกระทู้ ถ้าไม่สะดวกส่งข้อความส่วนตัว (pm) มาที่ “โอรส”
๘. โอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะได้ที่

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทคโลยีฯ ลาดกระบัง
เลขบัญชี ๐๘๘-๒๓๒๓๐๗๒ (0882323072)
ชื่อบัญชี อุดมศักดิ์ จิรบัณฑิตย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑-๘๖๑๕
อีเมล์ : amulet.watthakhanun@gmail.com
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกกรุณาติดต่อทางอีเมล์


๙. ตัวอย่างการโพสต์แจ้งการโอนเงินบูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะ
อ้างอิง:

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งบูชาวัตถุมงคล (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)

- ขอบูชา
๑).พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน เนื้อเมฆพัตร จำนวน ๑ องค์
๒).พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อเงิน หน้าตัก จำนวน ๑ องค์
๓).พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ จำนวน ๑ องค์
๔).รวมค่าจัดส่งน้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กรัม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๑,๐๕๒.๕๙ บาท วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- กรุณาส่ง-นายสะพานบุญ บุญรักษา เลขที่ ๖๔๔ ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๗ แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๑๘๖๑๕


โอรส 17-04-2017 21:45

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1584165382.jpg

ท่านสามารถดูข้อมูลวัตถุมงคลเพิ่มเติมได้ที่ กระทู้วัตถุมงคลของหลวงพ่อ

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1585761644.jpg

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498974818.jpg

พระอุปคุตเถระ เนื้อเงิน บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๐.๙ กรัม

โอรส 17-04-2017 21:46

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493441731.jpg

พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่น ๒ (จัมโบ้) เนื้อชุบเงิน บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๔.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493441733.jpg

พระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่น ๒ (จัมโบ้) เนื้อชุบนาก บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๔.๙ กรัม

โอรส 17-04-2017 21:47

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438869.jpg

พระนาคปรกฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี (นาคไทย) เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๘๓.๖ กรัม

โอรส 17-04-2017 22:17

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438873.jpg

สติ๊กเกอร์มหาเศรษฐีเงินล้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๗.๒ กรัม

โอรส 17-04-2017 22:17


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438872.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๓ เซนติเมตร บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๓๒.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438872.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๒ เซนติเมตร (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๘) บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๔๘.๕ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438871.jpg

พระไพรีพินาศ เนื้อชุบทอง หน้าตัก ๑.๕ เซนติเมตร (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๘) บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๔.๕ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438867.jpg

ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) บูชา ๑๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อเงิน บูชา ๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๐ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438877.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อนวโลหะ บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๑ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438876.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองขาว (อัลปาก้า/แปะตั๊ง) บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438876.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองแดง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438877.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อทองเหลือง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๘.๙ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438874.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญเล็ก (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน บูชา ๑,๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๙.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญเล็ก (ครึ่งองค์) เนื้อนวโลหะ บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๙.๖ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438873.jpg

รูปหล่อลอยองค์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เนื้อเรซินลงสี หน้าตัก ๓ นิ้ว บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๕๙.๘ กรัม

โอรส 29-04-2017 12:24


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438868.jpg

พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๘.๙ กรัม


โอรส 13-05-2017 20:06

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493438878.jpg

เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:06

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443399.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๘ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443400.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดนาก บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๓ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443398.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดเงิน บูชา ๑,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๒ กรัม


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1493443397.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์เล็ก บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๐.๕ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1494681130.jpg

กำไลนวหรคุณ เนื้อเงิน บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม

โอรส 13-05-2017 20:08

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1538895229.jpg

เหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม


โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1551498521.jpg

แผ่นยันต์เกราะเพชร แผ่นใหญ่ (ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม.) เนื้อเงิน บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๙.๑ กรัมhttp://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1551498521.jpg

แผ่นยันต์เกราะเพชร แผ่นใหญ่ (ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม.) เนื้อทองเหลือง บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๖.๖ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1578199241.jpg

เหรียญสมเด็จองค์ปฐม ฉลองอายุ ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม เนื้อเขียวเหล็กไหล บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๕๙ กรัม


โอรส 14-05-2017 01:03

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1578199241.jpg

แผ่นเลเซอร์ยันต์เกราะเพชร บูชา ๕๐ บาท เนื้อทองเหลือง น้ำหนัก ๐.๕ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:04

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498639824.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๑๙.๗ กรัม

โอรส 14-05-2017 01:05

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1498638850.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๓ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๒๔.๖ กรัม


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:14


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว