กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   สะพานบุญ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=64)
-   -   ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ ณ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6799)

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:49

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ ณ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์
เหนือพระเศียรพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
ณ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมกับหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

หลวงพ่อเล็กตั้งเป้ารวบรวมปัจจัยไปถวาย ๑ ล้านบาท

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570590853.jpg

สามารถโอนเงินร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล หรือร่วมบุญตามศรัทธาเพื่อร่วมสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ ได้ที่
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : ๒๑๘-๒๔๓-๗๕๒๓ (218-243-7523)
ชื่อบัญชี : นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล
โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔ (088-9244-244)
อีเมล์ : sapanboon.channel@gmail.com


(ขอความกรุณาในการโอนเงินควรมีเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ เช่น ๓,๕๕๐.๕๙ บาท)

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:50

จุฬามณีเจดีย์บนเทวโลก - ทุสสเจดีย์บนพรหมโลก

พระเจดีย์จุฬามณี หรือจุฬามณีเจดีย์สถาน ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กล่าวกันว่า เป็นที่บรรจุ
"จุฬา" คือ "จุกหรือส่วนของพระเกศาบนกระหม่อมแห่งศีรษะ” พร้อมกับ
"โมลี" คือ "มุ่นหรือมวยผมทั้งหมด” และ
"มณี" คือ "ปิ่นมณี" หรือ "ปิ่นแก้วสำหรับปักมวยผม" กับ
"เวฐนะ" คือ "ผ้าพันโพกพระเศียร หรือเครื่องรัดมวยผม"

ของพระโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้) สันนิษฐานว่า ขัตติยะในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล น่าจะไว้พระเกศยาวมุ่นเป็นโมลี มีปิ่นเสียบที่จุฬา และมีเครื่องรัดเกล้า


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
พระผู้ทรงอภิญญา ได้ขี้นไปกราบนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีอยู่เนือง ๆ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ได้บรรยายสภาพของพระเจดีย์จุฬามณีว่า

“...บันไดที่จะขึ้นจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นบันไดทอง ประดับด้วยแก้วแพรวพราย พื้นที่เหยียบอยู่ และกำแพงทุกด้านของพระจุฬามณีเป็นทองคำ องค์พระเจดีย์มีสัณฐานกลมสูงตระการตา เป็นแก้ว ๗ ประการ

เมื่อถึงวันพระ บรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายพากันเข้ามานมัสการกันอย่างคับคั่ง ท่านที่ได้อภิญญาหรือมโนมยิทธิ สำหรับมนุษย์ที่ได้ฌาน ก็พากันมาถวายนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์สถาน เมื่อเข้าไปที่นั่นแล้ว

ถ้ามีฌานพิเศษดี จะเห็นว่ามีพระอยู่องค์หนึ่ง สวยสดงดงามมาก มีรัศมีพวยพุ่งออกจากพระวรกาย แสดงธรรมเป็นประจำ แต่ทว่า ถ้าตาไม่ดี สมาธิไม่ดี ก็เห็นเป็นพระพุทธรูปไป บางคนเห็นเป็นพระทอง บางคนเห็นเป็นพระทำด้วยอิฐทาสีขาว แล้วก็พระจุฬามณีก็เหมือนกัน

บางคนก็เห็นเป็นปูนบ้าง เห็นเป็นสีทองบ้าง อันนี้ เรียกว่าสมาธิดีไม่พอ ถ้าสมาธิดี จิตสะอาดดี จะเห็นเป็นแก้ว ๗ ประการทั้งองค์..."

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:51

มีเล่าไว้ใน อวิทูเรนิทาน ในอรรถกถาชาดกว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า) ทรงม้ากัณฐกะ เสด็จข้ามแม่น้ำอโนมา เสด็จลงจากหลังม้า ประทับยืนบนลานทราย ทรงเปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายฉันนะ และประทานม้ากัณฐกะแก่เขา

พระโพธิสัตว์ทรงตัดพระเกศากับพระโมลี ด้วยพระขรรค์แสงดาบ

ทรงเปลื้องพระภูษาทรงออก แล้วทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ที่ฆฏิการมหาพรหมนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารอื่น

ทรงอธิษฐานเพศเป็นนักบวช ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา

ทรงดำริว่า ผมทั้งหลายของเรานี้ ไม่สมควรแก่สมณะ ทรงดำริต่อไปว่า ผู้อื่นที่สมควรจะตัดผมของพระโพธิสัตว์ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนี้ เราจักตัดด้วยตนเอง จึงทรงจับพระขรรค์แสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวา จับพระจุฬากับพระโมลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงตัดด้วยพระขรรค์แสงดาบ พระเกศายังเหลือแนบพระเศียรประมาณสององคุลี ม้วนกลับมาทางเบื้องขวาเป็นทักขิณาวัฏ คงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนมชีพ พระมัสสุ (หนวด) ก็มีสมควรกันแก่พระเกศา ไม่ต้องปลงพระเกศาและพระมัสสุอีก ชื่อว่ากิจด้วยการปลงผมและหนวดมิได้มีอีกต่อไป

พระโพธิสัตว์จับพระจุฬาพร้อมด้วยพระโมลี ทรงอธิษฐานว่า ถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าไซร้ พระโมลีจงตั้งอยู่ในอากาศ ถ้าจักไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า จงตกลงบนภาคพื้น แล้วทรงโยนขึ้นไปในอากาศ ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุ ทรงนำผอบรัตนะอันประเสริฐทูนพระเศียรรับไว้ แล้วทรงนำขึ้นไปประดิษฐานไว้ในเทวสถูปชื่อ “จุฬามณีเจดีย์” ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมกับอีกสองสิ่ง คือ ปิ่นมณีและผ้าพันโพกพระเศียรดังกล่าวแล้ว รวมเป็นสี่สิ่ง


นอกจากนี้ พระเจดีย์จุฬามณียังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วองค์บนขวาของพระพุทธเจ้า ในคราวแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ดังมีเล่าไว้ในพระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีความว่า

พระพุทธองค์ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ท่ามกลางหมู่สงฆ์และทวยเทพ ดอกไม้ทิพย์ทั้งปวงร่วงโปรยลงมาเป็นพุทธบูชา

เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มัลลกษัตริย์ทั้งหลาย ทำการบูชาพระพุทธสรีระด้วยเครื่องสักการะอย่างมโหฬารเป็นเวลา ๖ ทิวาราตรี มหาชนจากทิศานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระ บริเวณอุทยานสาลวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาว ทั้งนี้เพราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วน

ครั้นถึงวันที่เจ็ด พระพุทธสรีระก็ถูกนำออกจากพระนครทางประตูทิศบูรพา ไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ อันเป็นที่ตั้งพระจิตกาธานที่ทำด้วยไม้หอมประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เตรียมการจะถวายพระเพลิงตามแบบอย่างพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิราช มัลลกษัตริย์สี่พระองค์ ชำระพระกายให้บริสุทธิ์แล้ว ทรงผ้าใหม่ นำเพลิงเข้าไปจุดที่พระจิตกาธานทั้งสี่ทิศ แต่ไม่สามารถจุดให้ติดได้

มัลลกษัตริย์ทั้งหลายเฉลียวพระทัยสงสัยว่าจะเป็นอิทธานุภาพเทวดา จึงตรัสถาม พระอนุรุทเถระเจ้าแสดงว่า เทพยดาทั้งหลายประสงค์จะให้หยุดยั้ง ให้พระมหากัสสปเถระบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าก่อน จึงจะถวายพระเพลิงได้


เหล่าพระภิกษุสงฆ์ เทพยดา มัลลกษัตริย์ ได้ถวายสักการะพระพุทธสรีระ
พระมหากัสสปเถระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อธิษฐานจิตแล้ว บังเกิดความอัศจรรย์
พระยุคลบาทโผล่พ้นปลายหีบพระศพ เพื่อประทานให้นมัสการเป็นพิเศษแก่พระมหากัสสปเถระ

เมื่อพระมหากัสสปเถระพาพระภิกษุสงฆ์บริวาร เดินทางมาถึงมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงแล้ว ก็ดำเนินเข้าไปใกล้พระจิตกาธาน ยกอัญชลีกระพุ่มหัตถ์ประณมนมัสการ ทำประทักษิณเวียนขวาซึ่งพระจิตกาธานสามรอบ แล้วถวายบังคมพระบาทยุคลแห่งพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าแห่งตน พระมหาเถระพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวาร ได้อภิวาทกราบนมัสการโดยทั่วกัน เพลิงทิพย์ก็เกิดขึ้นเองที่พระจิตกาธานด้วยอานุภาพของเทพยดา

เพลิงได้ลุกพวยพุ่งเผาพระพุทธสรีระจนหมดสิ้น ยังเหลือสิ่งที่พระเพลิงมิได้เผาไหม้ด้วยพุทธานุภาพที่ทรงอธิษฐานไว้คือ พระอัฐิ (กระดูก) พระเกศา (ผม) พระโลมา (ขน) พระนขา (เล็บ) พระทนต์ (ฟัน) ทั้งปวง กับผ้าที่ห่อพระพุทธสรีระสองชั้นในสุด เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างสมบูรณ์มิให้กระจัดกระจาย

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:51

พระบรมสารีริกธาตุที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่เป็นปรกติ ไม่แตก ไม่กระจัดกระจาย มี ๗ พระองค์ คือ พระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ (เขี้ยวของพระพุทธเจ้า) พระรากขวัญทั้ง ๒ (กระดูกไหปลาร้า) และพระอุณหิส (พระอัฐิส่วนหน้าผาก)

ส่วนพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้น มิได้คงรูปร่างเดิม ได้แตกย่อยออก ที่ปรากฏ มีอยู่ ๔ สัณฐานหลัก ๆ คือ สัณฐานดุจเมล็ดถั่วและถั่วแตก (ถั่วผ่าซีก) สัณฐานดุจเมล็ดข้าวสารและข้าวสารหักกึ่งหนึ่ง สัณฐานดุจเมล็ดงาและงาแตก สัณฐานดุจเมล็ดพันธุ์ผักกาด เป็นไปตามพุทธประสงค์ เพื่อให้ปวงพุทธบริษัทได้นำไปบรรจุในสถูปสำหรับกราบไหว้บูชา อันจะมีผลนำไปสู่สุคติภพ

เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จ มัลลกษัตริย์ทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ในพระหีบทอง ประดิษฐานไว้ในศาลากลางพระนครกุสินารา จัดให้มีมหรสพสมโภชตลอด ๗ วัน

ฝ่ายกษัตริย์จากแคว้นต่าง ๆ เมื่อทราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธองค์ ต่างก็ส่งราชทูตนำสาส์นมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งยกกองทัพติดตามมาด้วย รวม ๖ นคร และมีพราหมณ์อีก ๑ นคร ได้แก่

๑. พระเจ้าอชาตศัตรู นครราชคฤห์
๒. กษัตริย์ศากยะ นครกบิลพัสดุ์
๓. กษัตริย์ลิจฉวี นครเวสาลี
๔. กษัตริย์ถูลี นครอัลกัปปะ
๕. กษัตริย์โกลิยะ นครรามคาม
๖. กษัตริย์มัลละ นครปาวา
๗. มหาพราหมณ์ นครเวฏฐทีปกะ

มัลลกษัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราตรัสปฏิเสธทูตานุทูตทั้ง ๗ พระนคร ไม่ยินยอมที่จะแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุถวายแก่เจ้าองค์ใดเลย ฝ่ายทูตานุทูตทั้ง ๗ พระนครนั้นก็มิได้ย่อท้อ เกิดเหตุโต้เถียงกันขึ้น จวนจะเกิดวิวาทเป็นสงครามใหญ่


โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่พราหมณ์และกษัตริย์ ๗ พระนคร
แล้วแอบหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วใส่มวยผม

พระอินทร์จึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานในพระเจดีย์จุฬามณี ในดาวดึงส์เทวโลก
ขณะนั้น มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่า “โทณะ” ซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์เหล่านั้น ได้ยินการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงขึ้น จึงออกไประงับข้อพิพาทดังกล่าวและประกาศว่าจะแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่า ๆ กัน จะได้อัญเชิญไปบรรจุในสถูปทุก ๆ พระนครเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาของมหาชน กษัตริย์และพราหมณ์ทั้ง ๘ พระนครได้ฟังดังนั้น ก็ทรงเห็นชอบพร้อมกับมอบธุระให้โทณพราหมณ์แบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุ


บรรดากษัตริย์ทั้งหลาย เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุ ต่างก็ร่ำไห้รำพันต่าง ๆ นา ๆ ฝ่ายโทณพราหมณ์เห็นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายกำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่ ได้ฉวยโอกาสแอบหยิบเอาพระทาฐธาตุ คือพระเขี้ยวแก้วองค์บนเบื้องขวา ขึ้นซ่อนไว้ ณ ภายใต้ผ้าโพกศีรษะ แล้วดำเนินการแบ่งพระบรมสาริกธาตุโดยใช้ตุมพะทะนานทอง ตวงพระบรมสารีริกธาตุได้ ๘ ส่วนเท่า ๆ กัน ถวายแก่กษัตริย์และมหาพรหมณ์ทั้ง ๘ นคร

พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุ ทรงดำริว่า โทณพราหมณ์ไม่อาจทำสักการะให้สมควรแก่พระทาฐธาตุ ควรจะนำมาบูชาไว้ในเทวโลก จึงทรงอัญเชิญพระทาฐธาตุนั้นจากผ้าโพกของโทณพราหมณ์ ประดิษฐานในสุวรรณโกศ ทรงนำขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณี ในดาวดึงสเทวโลก พร้อมกับพระรากขวัญเบื้องขวา ฉะนั้น ในพระเจดีย์นี้ จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่าง แต่ก็คงเรียกว่า จุฬามณีเจดีย์

ฝ่ายโทณพราหมณ์เมื่อคลำหาพระเขี้ยวแก้วไม่พบ จึงได้ขอตุมพะทะนานทองที่ใช้สำหรับตวงพระบรมสารีริกธาตุไปก่อสถูปบรรจุไว้สักการะ มีนามว่า “ตุมพสถูป” ต่อมากษัตริย์โมริยะเมืองปิปผลิวัน ได้สดับข่าวพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงส่งราชทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้าง แต่เมื่อทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุได้ถูกแบ่งไปยังนครต่าง ๆ หมดแล้ว จึงได้นำพระอังคาร (เถ้า) กลับสู่พระนคร สร้างสถูปบรรจุเป็นสถานที่สักการะบูชา มีนามว่า "พระอังคารสถูป" เมื่อต้นปฐมกาล จึงมีพระสถูปเจดีย์สถานเป็น ๑๐ ตำบลด้วยกัน ด้วยประการฉะนี้

เกี่ยวกับพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้า ตำนานกล่าวว่า
องค์บนเบื้องขวา ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงสเทวโลก
องค์ล่างเบื้องขวา ไปอยู่ ณ แคว้นกาลิงคะ แล้วต่อไปยังลังกาทวีป (เชื่อกันว่า เป็นพระเขี้ยวแก้วองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีดาลาดามาลิกาวา [Sri Dalada Maligawa, Temple of the Tooth Relic] เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน)
องค์บนเบื้องซ้าย ไปอยู่ ณ แคว้นคันธาระ
องค์ล่างเบื้องซ้าย ไปอยู่ในพิภพของพญานาค


พระทนต์ พระเกศา พระโลมาทั่วพระวรกาย และพระนขา เทพยดาในหมื่นจักรวาลนำไปบูชาจักรวาลละองค์

แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่า

"... สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ สิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับ
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ในท่ามกลาง และดับไปในที่สุด..."

บัดนี้ พระพุทธองค์ดับแล้ว ดับอย่างหมดเชื้อ ทิ้งวิบากขันธ์และกิเลสานุสัยทั้งปวง
ประดุจกองไฟดับลงแล้ว เพราะหมดเชื้อฉะนั้น ฯ


ขอบพระคุณข้อมูลจาก https://thaprajan.blogspot.com/2011/...t1ws2wxW61rT2k

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:51

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย (ไม่รับจองในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อความการจอง) หากต้องการจองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงยอดจอง จะต้องระบุให้ชัดเจนในข้อความใหม่ โดยอ้างอิงข้อความเดิมที่เคยจองไว้

๒. ตรวจสอบสถานะการจอง - กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองของท่านในตารางการจองก่อนแล้วจึงโอนเงินมา ในกรณีที่โอนเงินมาโดยไม่มีชื่อในตารางและวัตถุมงคลมีผู้จองไปก่อนแล้ว ท่านจะไม่ได้รับวัตถุมงคลนั้น และเงินที่โอนมาจะถือว่าเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธา โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. การโอนเงินบูชาวัตถุมงคล - อนุญาตให้โอนได้เพียง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ลำดับการจอง โดยจะต้อง "โอนเงิน" และ "แจ้งโอน" ภายในวันที่ตัดยอด และไม่อนุญาตให้ยกเลิกการจองในวันสุดท้ายที่ตัดยอด หากทำผิดกติกาดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และเงินที่โอนมาจะถือเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธาทั้งหมด โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กระทู้นี้ ตัดยอด เดือนละ ๑ ครั้ง ตามวันเวลาดังนี้
๓.๑ สำหรับท่านที่รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญ สามารถชำระเงินสดที่บ้านเติมบุญได้ ภายในวันอาทิตย์ที่พระอาจารย์มารับสังฆทาน ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. (เพื่อลดจำนวนรายการโอนที่สรรพากรจะตรวจสอบ รบกวนเมตตาเจ้าหน้าที่ด้วย)

๓.๒ ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่ง กรณีอยู่ต่างจังหวัด กรุณาโอนภายในวันศุกร์ที่พระอาจารย์มารับสังฆทาน ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.

หากโอนหลังจากนี้ ขอเชิญเข้าศาลาพักใจ ๓ เดือนนะคะ


๔. การแจ้งโอนเงิน - กรุณาระบุวัน เวลา และยอดเงินโอนให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบยอดโอนของท่าน จะถือว่าท่านโอนเงินไม่ทันกำหนด ซึ่งจะมีผลให้ถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และไม่ได้รับวัตถุมงคลที่จองไว้ (แนะนำให้โอนเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

๕. การรับวัตถุมงคลด้วยตนเองที่บ้านเติมบุญหรือวัดท่าขนุน - กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้รับวัตถุมงคลทุกครั้ง ไม่ว่าจะรับเองหรือให้ผู้อื่นรับแทน และแสดงบัตรประชาชนของผู้รับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายวัตถุมงคลหากไม่มีการแจ้งชื่อผู้รับหรือไม่แสดงบัตรประชาชน และกรุณามารับวัตถุมงคลภายใน ๒ เดือน หากเกินกว่านั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับวัตถุมงคล

๖. การจัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ - กรุณาโอนค่าจัดส่งมาพร้อมกับยอดบูชาวัตถุมงคลตามค่าจัดส่งขั้นต่ำที่กำหนด (๕๐ บาท ต่อ ๑ รายการ ค่าจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของวัตถุมงคลที่จองบูชา กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้) และแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเพียง ๑ ที่อยู่ ต่อ ๑ ชื่อผู้ใช้เท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องมารับด้วยตนเองที่บ้านเติมบุญ (งดจัดส่งร่วมกับกระทู้อื่นเนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นคนละชุดกัน) และการจัดส่งใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ห้ามเร่งเจ้าหน้าที่..!

๗. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ทางข้อความส่วนตัว

ท่านใดโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางหน้าเว็บ

- ลำดับการจอง
- รายการวัตถุมงคลที่จองบูชา
- จำนวนเงิน วันและเวลาที่โอนเงิน
- วิธีรับวัตถุมงคล (รับที่บ้านเติมบุญ หรือรับทางไปรษณีย์)


ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระที่บ้านเติมบุญ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระที่วัดท่าขนุน (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับที่วัดท่าขนุน - นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระทางไปรษณีย์ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - น.ส.พัชรีภรณ์ หยกอุบล ๗๗/๕๖ ราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
การรับทางไปรษณีย์รบกวนค่าจัดส่ง (๕๐ บาท ต่อ ๑ รายการ หากจองจำนวนมาก ค่าจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของวัตถุมงคลที่จองบูชา กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้)

การรับวัตถุมงคล

๑. รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญ
ท่านสามารถมารับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญได้ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ที่พระอาจารย์มารับสังฆทานเท่านั้น
ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

แจ้ง ชื่อ-นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน (ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับพระ)

กรุณามารับวัตถุมงคลภายใน ๒ เดือนที่บ้านเติมบุญ หากเกินกว่านั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับวัตถุมงคล
ขอความกรุณารักษาสิทธิ์และเวลาของท่านอย่างเคร่งครัด


๒. รับวัตถุมงคลที่วัดท่าขนุน
ท่านสามารถรับวัตถุมงคลได้ที่วัดท่าขนุนในวันที่วัดมีงาน (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อจัดและนัดแนะการรับวัตถุมงคล)

แจ้ง ชื่อ-นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน (ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับพระ)

๓. รับทางไปรษณีย์
เมื่อท่านแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลการจองผ่านทางหน้าเว็บ หรือส่งทางกล่องข้อความส่วนตัว (pm) เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งวัตถุมงคลของท่านในเดือนถัดไป

ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน

ตัวเล็ก 08-10-2019 11:51

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนตุลาคม
ร่วมสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ ณ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


รายการที่ ๑
พระขุนแผนพรายกุมาร หลังตะกรุดสาริกา ๙ ดอก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570677148.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒
พระพุทธลีลาเนื้อยาจินดามณี พิมพ์หนังตะลุง หลังลายมือจาร หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570677148.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๘๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๓
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570677148.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๔
พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อแร่ขี้นกเขาเปล้า หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570677148.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๕
พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570677148.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๖
พระพุทธรูปเมืองฟ้าแดด ฉลองกาญจนาภิเษก
เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วัน รวมครั้งนี้ ๔ ปีติดกัน


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892324.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รับได้ที่วัดท่าขนุน วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้ หรือที่บ้านเติมบุญเท่านั้น

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๗
พระพุทธชินราชอินโดจีน ญสส. ประดับเพชรทั้งองค์
เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วัน รวมครั้งนี้ ๔ ปีติดกัน


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892324.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รับได้ที่วัดท่าขนุน วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้ หรือที่บ้านเติมบุญเท่านั้น

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๘
สมเด็จองค์ปฐม ประดับเพชร
เข้าพิธีกรรมฐาน ๓ วัน รวมครั้งนี้ ๔ ปีติดกัน


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892324.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รับได้ที่วัดท่าขนุน วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้ หรือที่บ้านเติมบุญเท่านั้น

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๙
พระขุนแผนบ้านกร่าง เลี่ยมทอง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892488.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๐
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลังกรมหลวงชุมพร เลี่ยมทอง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892488.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๑
เหรียญจอบ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พ.ศ. ๒๕๑๕ เลี่ยมทอง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892488.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๒
พระเจ้า ๕ พระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เลี่ยมทอง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892488.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๓
รูปหล่อลอยองค์ ครูบาไชยวงศ์ เลี่ยมเงิน ประคำไม้พะยูง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892488.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๙,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๔
รูปหลวงปู่ปาน หลังหลวงปู่ศุข ไส้ยันต์แดง


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892870.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๘,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๕
เหรียญเอกราช ๑๐๐ ปี หลวงปู่ปาน


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892871.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๘,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๖
เหรียญ ๑๐๐ ปีหลวงปู่ปาน หลังยันต์เกราะเพชร


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892871.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๘,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๗
มีดหมอชาตรี (สมเด็จโต้)


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892871.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๙,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๘
แก้วมณีรัตนะ (ชุดหัวเตียงพระอาจารย์)


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570892871.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๑๙
เหรียญพระชัยหลังช้าง ภปร.


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893056.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๘ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท


___________________________

รายการที่ ๒๐
เหรียญพระชัยหลังช้าง สก.


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893057.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๒ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท


___________________________

รายการที่ ๒๑
ประคำหยก


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893056.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๙,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๒
เหรียญพุทธบารมี รุ่น ๒ เนื้อเงิน


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893056.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๓
เหรียญมหากุมารสิทธัตถะ วัดสามง่าม เนื้อเงิน (กรรรมการ) หลวงพ่อเล็กเสก


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893056.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๑ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๕,๐๐๐ บาท


___________________________

รายการที่ ๒๔
เหรียญพุทธบารมีสุริยันทรงกลด เนื้อชนวนหลวงพ่อนาก


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570893057.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๕
พระยอดธงกรุอยุธยา


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1571066362.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๖
พระสังกัจจายน์กรุอยุธยา


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1571066362.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๗
เหรียญกูผู้ชนะ หลวงพ่อฤาษี


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1571066362.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๖,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๘
เหรียญจิ๊กโก๋เล็ก หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เลี่ยมทอง ประดับเพชร


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1571066362.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๒๙
ตุ๊กแก หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1571066362.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๙,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๓๐
พระกรุนาดูน พร้อมกล่อง องค์สูงประมาณ ๙ ซ.ม.


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1572421778.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๓๑
ยันต์เกราะเพชร เนื้อทองเหลือง เลี่ยมกรอบแดง สละมาร่วมบุญโดยคุณเผือกน้อย


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1572421778.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐๐ บาท

จองบูชาหมดแล้ว

___________________________

รายการที่ ๓๒
พระรอดใบมะขาม วัดมหาวัน จ.ลำพูน (เสกโดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม)


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1572421777.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๑๕๗ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๑๐๐ บาท


___________________________

รายการที่ ๓๓
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแซยิด ๗๒ ปี


http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1572682528.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๑๐๐ องค์
ร่วมบูชาองค์ละ ๒๐๐ บาท


___________________________

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๖ น.

:4672615: ทีมงานรับจองบูชาวัตถุมงคลทางหน้าเว็บเท่านั้น

ท่านใดที่ต้องการจองวัตถุมงคล แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สามารถไปยืนยันตัวตนตามที่แจ้งไว้ในกระทู้นี้ค่ะ
http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=3430


ตัวเล็ก 08-10-2019 11:51

https://www.dropbox.com/s/dd9ft8h42w...0Oct.jpg?raw=1

https://www.dropbox.com/s/zua8rgwqd3...otal.jpg?raw=1

สามารถโอนเงินร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล หรือร่วมบุญตามศรัทธาเพื่อร่วมสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ ได้ที่
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : ๒๑๘-๒๔๓-๗๕๒๓ (218-243-7523)
ชื่อบัญชี : นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล
โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔ (088-9244-244)
อีเมล์ : sapanboon.channel@gmail.com


(ขอความกรุณาในการโอนเงินควรมีเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ เช่น ๓,๕๕๐.๕๙ บาท)

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ส้มโอ 08-10-2019 13:41

ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท
โอนแล้ว ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๘ น. ขอบคุณค่ะ

คำหล้า 08-10-2019 13:52

ร่วมบุญตามศรัทธา
โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๑ น.

เผือกน้อย 08-10-2019 13:53

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๑ น.

พ่อเรียกอีหนู 08-10-2019 14:00

ร่วมบุญจำนวน ๑๐๐.๕๙ บาท
โอนแล้ว วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๖ น.

พรรวินท์ 08-10-2019 14:43

- ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท โอนแล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๒ น.ค่ะ

เก้าช่อง 08-10-2019 15:01

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น

บรรณ 08-10-2019 15:05

ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท

โอนเงินแล้ววันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๑ น

แพรลดา 08-10-2019 15:29

ร่วมบุญสร้างพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์
เหนือพระเศียรพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
ณ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โอนแล้ว จำนวน ๒๐๐ บาท
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๘ น.

วาง 08-10-2019 16:26

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาท โอนแล้ววันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๒ น.

กุลชาติ 08-10-2019 16:39

ร่วม ๑๐๐ บาท ครับ ๘/๑๐/๖๒

มหรรณพ 08-10-2019 16:56

ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท โอนแล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๕๕ น.

ทาสสุธรรม 08-10-2019 17:19

ร่วมเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๑,๐๐๙ บาท โอนแล้ว วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. ครับ

พรศักดิ์ 08-10-2019 19:08

ร่วมบุญจำนวน ๒๐๐ บาท
โอนแล้ว ๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๗ น. ขอบคุณครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:33


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว