กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=65)
-   -   เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6083)

เถรี 11-03-2018 22:09

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 
ถาม : การสร้างรูปพระโพธิสัตว์สำหรับกราบไหว้บูชา เช่น พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เห็นมีบางท่านต้องการจะสร้าง ถ้าเราจะสร้างจริง ๆ ควรจะสร้างในรูปแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ ?
ตอบ : สร้างแบบพระโพธิสัตว์

ถาม : อานิสงส์ในการสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์บารมีเข้มแบบนี้ จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับ ?
ตอบ : อานิสงส์เทวตานุสติ

เถรี 11-03-2018 22:14

ถาม : เตโชวิปัสสนา คืออะไรหรือครับ ?
ตอบ : คือ เตโชวิปัสสนา ถ้าต้องการรู้จริง ๆ ให้ไปถาม "อาจารย์อ้อย"

เถรี 11-03-2018 22:14

ถาม : ผมโหลดเสียงธรรมชาติมาฟังตอนนอน ในเสียงนั้นมีเสียงนกชนิดต่าง ๆ และเสียงน้ำตก หากผมตายในขณะที่ยังฟังเสียงนั้นอยู่ ผมจะเกิดเป็นสัตว์ตามเสียงนั้นทันทีไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าใจเกาะก็ไปเลย

เถรี 11-03-2018 22:20

ถาม : ชาตินี้ปาราชิกแล้วสึกมาเป็นฆราวาส ทำมาหากินไม่ขึ้น ไม่ร่ำรวย เกี่ยวกับที่ปาราชิกหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : บางทีอาจจะโง่เกินไป จนทำมาหากินไม่เป็นก็ได้

ถาม : เมื่อปาราชิกแล้ว สามารถทำทาน ภาวนา ตายแล้วเกิดเป็นพรหมหรือเทวดา และบรรลุธรรมได้ทันทีหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : เรื่องของปาราชิก เนื่องจากศีลเศร้าหมอง เพราะฉะนั้น...โอกาสที่จะไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเรื่องที่ยากสุด ๆ แต่ถ้าสามารถขึ้นไปเกิดได้ ก็ยังคงต้องตะเกียกตะกายต่อไปอีกจนสุดกำลังที่ตนเองทำได้ ไม่ใช่ว่าจะได้บรรลุทันที

เถรี 11-03-2018 22:42

ถาม : ผมไม่เข้าใจเรื่องวาระของกรรมอกุศลที่ส่งผล อย่างอายุวัฒนกุมารที่จะโดนยักษ์เอาชีวิตตอนอายุ ๗ ขวบเพราะอุปฆาตกรรม แต่พระพุทธเจ้าท่านช่วยแล้วภายหลังบวชเป็นพระแล้วอายุยาวถึง ๑๒๐ ปี เพราะวาระอุปฆาตกรรมพ้นไป ในกรณีอย่างพระโมคคัลลานะ ท่านน่าจะโดนอุปฆาตกรรมเหมือนกันแต่ท่านก็ใช้ฤทธิ์หนี แต่สุดท้ายท่านก็ยอมรับกรรม ผมสงสัยวาระอุปฆาตกรรมของอายุวัฒนกุมารกับพระโมคคัลลานะ แตกต่างกันหรือครับ ?
ตอบ : ต่างกันมาก ต่างกันตรงที่ท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์ อีกท่านเป็นแค่ฆราวาสทั่วไป


ถาม : จากข้อก่อนหน้านี้วิธีที่พระพุทธเจ้าช่วยอายุวัฒนกุมารด้วยการให้พราหมณ์สร้างมณฑปไว้ที่ประตูเรือนของพราหมณ์ แล้วนำเด็กขึ้นไปนอนบนมณฑปนั้น จากนั้นก็ให้นิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริตรเป็นเวลา ๗ วันพอวันสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสด็จมาเอง แล้วพรหม เทวดามาทั้งจักรวาลแล้วยักษ์ที่จะเอาชีวิตเลยต้องหลีกไปยืนรอ จนเลยวันที่ ๗ เพราะยักษ์ตนนั้นเป็นเทวดามีศักดิ์น้อย ณ จุด ๆ นี้ผมอยากทราบว่า ถ้าบุคคลที่อยากเป็นพรหม เทวดา ที่มีศักดิ์ใหญ่ ๆ ไม่ต้องเขยิบหรือไปยืนด้านหลังเทวดาหรือพรหมองค์อื่น ๆ ควรจะทำบุญอย่างไรหรือครับ ?
ตอบ : สร้างพระพุทธรูปทองคำ หน้าตักสัก ๑๐ วา...!

เถรี 11-03-2018 22:46

ถาม : ตามที่ผมศึกษาการบูชาพระพุทธเจ้ามี ๒ วิธี คืออามิสบูชา กับปฏิบัติบูชา ผมอยากทราบว่า ถ้าผมหรือพุทธบริษัทตั้งใจจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการท่องคาถาเงินล้านก็ดี หรือพยายามนับลมหายใจให้ได้ ๑๐ คู่อย่างน้อย หรือพยายามเจริญวิปัสสนา อยากทราบว่าจะมีเดชอำนาจเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : มีนิดหนึ่ง เรื่องของสมาธิ ถ้าสามารถทรงฌานได้จะมีศักดานุภาพเหมือนกับพรหม ไม่ใช่เฉพาะเทวดาอย่างเดียว แล้วก็ต้องทำอย่างจริง ๆ จัง ๆ ไม่ใช่แค่นับให้ได้ ๑๐ คู่

เถรี 11-03-2018 22:48

ถาม : ผมได้อ่านพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้าสมัยอดีตและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ผมสงสัยตรงที่ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีตและองค์ปัจจุบันท่านเทศน์บางครั้งคนฟังบรรลุไปนิพพาน เป็นโกฏิ คือ ๑๐ ล้าน บางองค์เทศน์ที ทั้งคน พรหม และเทวดาฟังบรรลุถึง ๑ พันล้านก็มี ผมสงสัยขนาดพระพุทธเจ้าในอดีตและปัจจุบันเทศน์ขนย้ายดวงจิตไปแดนพระนิพพานมากมายมหาศาล แต่ก็ยังมีดวงจิตของมนุษย์มีตั้งพันล้านในโลกของเรา และไม่นับดวงจิตพวกสัตว์เดรัจฉาน อย่างมดที่มีประชากรเยอะกว่ามนุษย์ ผมสงสัยว่าพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับ ที่จะมีวันหนึ่งที่ทุกดวงจิตจะอยู่ในแดนพระนิพพานไม่ต้องเกิดมาพบกับความลำบากในวัฏสงสารอีกต่อไป ?
ตอบ : พอจะเป็นไปได้สัก ๐.๐๐๐๑ เปอร์เซ็นต์..!

เถรี 11-03-2018 22:59

ถาม : อยากทราบว่าพระโพธิสัตว์ที่สามารถทรงฌาน ๘ ท่านพอจะมีปฏิสัมภิทาญาณได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสอยู่ ?
ตอบ : ถ้าทรงสมาบัติ ๘ ได้ ยอมรับกฎของกรรมเป็นปกติ ท่านก็สามารถใช้อำนาจของปฏิสัมภิทาญาณได้ แต่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ระดับอุปบารมีขั้นปลายขึ้นไป

เถรี 11-03-2018 23:04

ถาม : ผมอยากทราบอานิสงส์ของการผิดศีลข้อโกหก ในกรณีที่สมมติว่ามีบุคคลที่เป็นข้าราชการโกหกต่อหน้าประชาชนเป็นล้าน ๆ คน ว่านาฬิกาข้อมือที่มีหลายเรือนนั้นเป็นของเพื่อนที่ยืมมา ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วบุคคลนั้นได้ทุจริต อานิสงส์หรือผลที่จะได้รับโกหกคนเป็นล้าน ๆ และได้ทุจริตอีกด้วยจะเป็นอย่างไรหรือครับ ?
ตอบ : ไปถามคนที่คุณว่าเอง..!

เถรี 11-03-2018 23:07

ถาม : ในอนันตจักรวาลนี้มีภพนิพพานอันไม่มีมา ไม่มีไป ไม่มีเกิด ไม่มีตาย ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปไม่ถึง ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับองค์สมเด็จปฐมพุทธเจ้า ขอความเมตตาเรียนสอบถามว่า นอกจากนิพพานแล้ว ยังมีภพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกับนิพพานอีกหรือไม่ครับ ?
ตอบ : ที่เดียวยังตะกายไม่ถึงเลย ยังจะไปสงสัยว่ามีอีกกี่ที่...!

เถรี 11-03-2018 23:08

ถาม : ความคิดต้องประกอบด้วยเจตนาระดับไหนถึงเป็นอธิษฐานบารมี ?
ตอบ : ตั้งใจมั่นจริง ๆ

เถรี 12-03-2018 09:23

ถาม : มหาเศรษฐีฤกษ์มีเกณฑ์ประมาณไหน ? มีผลพิเศษต่างอมฤตโชค มหาสิทธิโชค สิทธิโชคที่ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไร ?
ตอบ : เอามาจากใครให้ไปถามคนนั้น

เถรี 12-03-2018 09:24

ถาม : หากภาวนาตอนนอนจนหลับ แล้วตายระหว่างนั้นจะไปสุคติแน่นอนหรือไม่ ?
ตอบ : ถ้ากำลังใจเกาะความดีได้ก็ไป ถ้าเกาะไม่ได้ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่

เถรี 12-03-2018 09:25

ถาม : การประกอบอาชีพทนายความ หากได้เขียนข้อเท็จจริงในคำฟ้อง แต่มาทราบภายหลังว่าลูกความโกหก แต่ไม่สามารถถอนตัวได้ทันทีจากเหตุสุดวิสัย จึงจำเป็นต้องว่าความต่อไป หากต้องยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นต่อสู้จะผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ ?
ตอบ : ผิดแน่นอนทันทีที่รู้แล้วยังทำ

เถรี 12-03-2018 09:28

ถาม : โยมได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเรื่องปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ท่านได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ บิดามารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป โยมเกิดความสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นพระอรหันต์จะมาอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้ได้ไหม ?
ตอบ : คำว่า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป แปลว่าไม่เกินพระอนาคามี พระอรหันต์ท่านมีเขตของท่านคือพระนิพพานอยู่แล้ว ยกเว้นว่ามีธุระปะปังกับใครก็อาจจะแวะเวียนไปได้ แต่ว่าไม่ใช่ไปอยู่ประจำ

เถรี 12-03-2018 09:31

ถาม : กระผมพกวัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑและพญานาค (กำไลนวหรคุณ) พลังท่านจะหักล้างกันไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าเข้าพิธีเดียวกันก็ไม่หักล้างกัน

เถรี 12-03-2018 09:33

ถาม : ขณะที่สวดมนต์นั้น อยู่ ๆ ก็ไม่รู้สึกตัว คำสวดหายไปสักพักแล้วกลับมารู้สึกตัว ก็สวดมนต์ต่อ อาการเช่นนี้เป็นเพราะอะไรครับ
ตอบ : จิตเริ่มเป็นสมาธิแต่ขาดสติ

เถรี 12-03-2018 09:39

ถาม : เหรียญรัชกาลที่ ๕ วัดท่าขนุน อาราธนาอย่างไรครับ ?
ตอบ : คาถาอาราธนารัชกาลที่ ๕ มีอยู่เต็มเว็บ ไปค้นหาดูได้

เถรี 12-03-2018 09:42

ถาม : ในขณะก่อนที่จะตายหรือในสถานการณ์เฉียดตาย จิตจะรู้สึกว่าเวลาเพียงชั่วขณะเดียวนั้นกลับเป็นเวลาที่นาน และคิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากมายในเวลาสั้น ๆ นั้น กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า จะมีวิธีใดบ้างให้เราสามารถคิดได้รวดเร็วจนทำให้เวลาเพียงชั่วขณะเดียวนั้นกลับเป็นเวลาที่นาน และคิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากมายเช่นนั้นในภาวะปกติ ? ในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์คับขันเฉียดตายครับ
ตอบ : ฝึกฝนสภาพจิตของตนเองจนมีความแหลมคมว่องไวในระดับนั้น

ถาม : ในขณะที่เฉียดความตาย บางคนจะเห็นภาพต่าง ๆ ช้าลงมาก ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้น ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดจากสาเหตุใดครับ ?
ตอบ : เพราะว่าสภาพจิตมีความเร็วกว่า

เถรี 12-03-2018 09:44

ถาม : เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ท่านถึงแก่อสัญกรรมด้วยสาเหตุใดหรือครับ ที่กล่าวว่าเกิดจากการถูกลงโทษนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรครับ ?
ตอบ : เกิดไม่ทัน แต่มั่นใจว่าเพราะไม่หายใจ...!


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:56


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว