PDA

View Full Version : ภาพงานพิธีสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๐ ปี พระมหาสิงห์ วิสุทโธ


มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:11
ภาพงานพิธีสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๐ ปี พระมหาสิงห์ วิสุทโธ
วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/6cexj1503382135.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/p86ck1503382139.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/rfp2n1503382144.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nlqhw1503382147.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/sdsa61503382151.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ai3zk1503382155.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/o0zyw1503382159.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/b01fi1503382162.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/vxi8t1503382166.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/q5zya1503382170.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/61b7x1503382175.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/q1hfd1503382178.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:16
เวลา ๗.๐๐ น. เริ่มพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกในพระอุโบสถหลังใหม่

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2xm8c1503382292.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mndcp1503382297.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4kgu91503382308.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/cafv91503382315.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nk3ct1503382321.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/rc8z71503382326.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/kjhd11503382331.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/k3oec1503382341.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j2exm1503382357.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/a8ep41503382375.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ql6qm1503382380.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9sqct1503382390.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5tw7l1503382398.jpg
หลวงตาวัชรชัยเมตตาพรมน้ำมนต์ให้กับกองวัตถุมงคล

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/f3qcs1503382404.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/6t86u1503382409.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:28
เสร็จพิธีพุทธาภิเษกเข้ามาร่วมทำบุญกันในศาลา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ow83b1503382636.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lwco31503382654.jpg
หลวงพ่อชัยวัฒน์ วัดท่าซุง ,หลวงพ่อวิรัช วัดธรรมยาน มาถึงงาน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/029641503382662.jpg
หลวงพ่อชัยวัฒน์กับตุ๊ป้อสิงห์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/st7wy1503382675.jpg
หลวงพ่อวิรัช วัดธรรมยานกับตุ๊ป้อสิงห์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/idfgx1503382685.jpg
หลวงพ่อวิรัชกับพระอาจารย์ติงลี่ วัดประตูด่าน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h6vk11503382704.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/i2dbc1503382709.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5ht3k1503382724.jpg
ครูบาเหนือชัยกับหลวงพ่อบุญส่ง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/g69w61503382732.jpg
ครูบาเหนือชัยกับหลวงพ่อชัยวัฒน์

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:33
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4ui501503383312.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/o3c4h1503383321.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/iift91503383330.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ms7jf1503383345.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bwq331503383352.jpg
ผลัดกันเดี่ยวไมโครโฟน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qj3g31503383366.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mq6r41503383385.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1l5f91503383402.jpg
ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่นมาถึงงาน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nec3m1503383421.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/np7fo1503383437.jpg
เมตตาพระอาจารย์มากเป็นพิเศษ

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/yttgb1503383442.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:39
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mp5br1503383648.jpg
ครูบาบุญยังกับหลวงพ่อบุญส่ง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j1jxk1503383661.jpg
หลวงพี่เอกกับครูบาบุญยัง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lcmk61503383668.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/crwkw1503383676.jpg
หลวงพ่อนิลกับครูบาบุญยัง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h0y851503383684.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0toik1503383702.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/feqe51503383717.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:45
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/cxlbr1503383957.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/zfkd51503383968.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/91qza1503383981.jpg
หลวงปู่ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มาถึงงาน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1tpnb1503383992.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/3uonw1503384001.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8h7dd1503384011.jpg
ตุ๊ป้อสิงห์กับหลวงปู่ครูบาพรรณ

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/7yp9t1503384016.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h4e461503384030.jpg
หลวงพ่อพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ วัดบ้านกลาง มาถึงงาน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/c4r8y1503384037.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/hx0cq1503384045.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ynj5e1503384066.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:53
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ge5u11503384657.jpg
ครูบาสง่า วัดพระธาตุดอยกวางคำกับหลวงปู่ครูบาพรรณ

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9z4k11503384690.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/pq8kb1503384697.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qqcmr1503384704.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5y7zq1503384711.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xr0iw1503384720.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/vo5qs1503384728.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/und3x1503384738.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 13:57
เวลา ๙.๓๐ น. เริ่มพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0lz3l1503384897.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/cvshq1503384904.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/atubb1503384911.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/axq3t1503384922.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qvgdl1503384931.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ownd01503384942.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ngq2g1503384966.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xfgq21503384975.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:05
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/zu4uw1503385380.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0dfln1503385387.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bgcza1503385397.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dgtif1503385415.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dkjry1503385437.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:12
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/a14n11503385545.jpg
นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1jvqn1503385563.jpg
หลวงปู่ครูบาพรรณจุดเทียนชัย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/uy6871503385592.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8dhvm1503385603.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/909ms1503385612.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/t03tr1503385619.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/tp2sb1503385639.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/7cokd1503385647.jpg
หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลี้กับหลวงพ่อเล็ก

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/26rc41503385659.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1qa9p1503385678.jpg
ครูบาสนิท วัดห้วยบงกับหลวงพ่อเล็ก

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:19
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h1shx1503386226.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j60sk1503386241.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4yh9f1503386253.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4ckeb1503386262.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xblyg1503386270.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/kloti1503386279.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/vw9tt1503386287.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/55iff1503386295.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/07hdh1503386306.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:22
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/x67fv1503386372.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9dt7w1503386385.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/41dpn1503386416.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9doam1503386432.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nyusy1503386443.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/e59sh1503386449.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/zjlh01503386456.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/tq9zx1503386462.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5b4r51503386469.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/abpaa1503386475.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lcb8c1503386485.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/i8jtt1503386500.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:25
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/6wu1p1503386568.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/34mhr1503386588.jpg
หลวงปู่ครูบาพรรณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/vesnl1503386600.jpg
ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น จ.ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nkp491503386617.jpg
ครูบาอินสม วัดจอมทอง จ.แม่ฮ่องสอน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nim0p1503386641.jpg
หลวงตาวัชรชัย วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/unato1503386670.jpg
หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dfnv01503386681.jpg
หลวงพ่อชัยวัฒน์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, หลวงพ่อวิรัช วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:28
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5g9ov1503386770.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/wjxzu1503386790.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lb0f41503386806.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/kbmm61503386823.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/e7lmm1503386831.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qoye61503386845.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mpv5c1503386854.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/6lbw71503386860.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/p4lzg1503386886.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/d80ev1503386895.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:40
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/7htji1503387385.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j33h61503387392.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/b5j1t1503387403.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8ds4v1503387413.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/shgak1503387420.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0khi51503387429.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/90lmp1503387445.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2norv1503387480.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ek3h51503387491.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8p4hu1503387501.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bzvd01503387516.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/kvyjy1503387525.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1ulsv1503387538.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xkolk1503387546.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/wzh8l1503387555.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/w72p61503387562.jpg

มะลิแก้ว
22-08-2017, 14:45
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/04fh51503387633.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mhn0f1503387643.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/f1kv71503387650.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/stiqd1503387657.jpg

คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รำถวายเป็นพุทธบูชา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/orr8x1503387672.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j1mus1503387677.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/l7bic1503387684.jpg

ชยาคมน์
07-09-2017, 16:57
วีดีโองานทำบุญฉลอง ๘๐ ปี ตุ๊พ่อมหาสิงห์ครับ

hP5dusVSdL8
พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

HxhN14o2x9Y
พิธีทำบุญสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

โมทนา