PDA

View Full Version : ภาพงานทำบุญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


มะลิแก้ว
13-08-2017, 14:11
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เวลา ๘.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๖/๒๕๖๐

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/irue61502608138.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mfa6v1502608143.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qlh7w1502608147.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/l5n3z1502608150.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/uy5hg1502608153.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 14:27
พระเถรานุเถระทยอยมาถึงงาน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/g7fju1502608554.jpg
ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bbc7u1502608557.jpg
ครูบาหน่อแก้วฟ้า สำนักสงฆ์ลานธรรมอรหันตา นครราชสีมา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/b340m1502608561.jpg
ครูบาสง่า วัดพระธาตุดอยกวางคำ ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8p6ud1502608564.jpg
หลวงพ่อปิยะพงศ์ วัดเขาตะเภาทองกับครูบาหน่อแก้วฟ้า

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/axb8c1502608568.jpg
ครูบาวิฑูรย์ สำนักสงฆ์ปรียนันท์ธรรมสถาน นครสวรรค์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ny6np1502608571.jpg
หลวงพ่อพิจารย์ วัดโพธิ์ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4apki1502608574.jpg
หลวงพ่อพิจารย์ , ครูบาวิฑูรย์ , ครูบาหน่อแก้วฟ้า

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/wujy01502608578.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/yufs41502608589.jpg
หลวงพ่อวิโรจน์ วัดสระพัง นครปฐม

มะลิแก้ว
13-08-2017, 14:40
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dmxg21502609260.jpg
ครูบาเหนือชัย เชียงราย , หลวงพ่อนิล สกลนคร , พระอาจารย์ติงลี่ กาญจนบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/uhlsl1502609265.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0l4og1502609272.jpg
หลวงพ่ออุดม , หลวงพ่อเล็ก , หลวงพ่อวิโรจน์ , หลวงพ่อปิยะพงศ์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j0egr1502609276.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1jgox1502609283.jpg
พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (พระอาจารย์ศุภชัย) วัดหนองมะคัง พิษณุโลก

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/io7pq1502609286.jpg
ท่านเจ้าคุณปิง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กับครูบาเหนือชัย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/hsd3b1502609292.jpg
ครูบาเหนือชัยกับหลวงพ่ออุดม วัดป่าผาตาดธารสวรรค์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5on0y1502609296.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/g5wwg1502609301.jpg
ครูบาหน่อแก้วฟ้ากับครูบาเหนือชัย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/7vk2a1502609308.jpg
ตุ๊ป้อสิงห์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/et13q1502609311.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2aqnp1502610128.jpg
หลวงพ่อวิโรจน์กับหลวงพ่อปิยะพงศ์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/garqn1502610132.jpg
ครูบาหน่อแก้วฟ้ากับตุ๊ป้อสิงห์

มะลิแก้ว
13-08-2017, 14:45
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/yqune1502610277.jpg
ท่านเจ้าคุณปิงเมตตามอบตราตั้งฐานานุกรม

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h198g1502610285.jpg
พระสมุห์อำนวย ฐิติโก สำนักสงฆ์สุธรรมาราม นครราชสีมา รับตราตั้ง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/cfbhw1502610291.jpg
รับพัดยศพระสมุห์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qcik31502610296.jpg
พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก วัดท่าขนุน รับตราตั้ง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/gjqkf1502610302.jpg
รับพัดยศพระใบฎีกา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1xhaw1502610307.jpg
พระสมุห์อำนวย รับผ้าไตรและย่าม

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/d8ghj1502610316.jpg
พระใบฎีกาอมรชัย รับผ้าไตรและย่าม

มะลิแก้ว
13-08-2017, 14:56
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/i1ky11502610368.jpg
พระอาจารย์วันชาติกับตุ๊ป้อสิงห์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4c73f1502610372.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/89i1z1502610389.jpg
ตุ๊ป้อสิงห์ , หลวงปู่มหาอำนวย , พระอาจารย์เอกลักษณ์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/zjjij1502610393.jpg
พระอาจารย์ติงลี่กับหลวงป๋าวิวัฒน์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/8gdu01502610398.jpg
หลวงพ่อสมคิด วัดตะเคียนงาม กาญจนบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/seoos1502610403.jpg
หลวงปู่แก่น วัดเขื่อนท่าทุ่งนา กาญจนบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/0cka41502610411.jpg
หลวงพ่อเล็กกับหลวงปู่แก่น

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2pvs21502610417.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xtnou1502610422.jpg
พระอาจารย์อังกุระ วัดตองไว ประเทศพม่า

มะลิแก้ว
13-08-2017, 15:04
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/7jc2u1502623117.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9rke41502623126.jpg
หลวงพ่อเล็ก , หลวงป๋าวิวัฒน์ , หลวงปู่มหาอำนวย , พระอาจารย์เอกลักษณ์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/slg1t1502623132.jpg
หลวงพ่อชาลี วัดลำทหาร กับหลวงพ่อเล็ก

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/wikyh1502623141.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/125sx1502623149.jpg
หลวงพ่อเล็กกับหลวงพ่อนนท์ วัดเขาขลุง ราชบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1ff921502623155.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/zkv1l1502623159.jpg
ครูบาวิฑูรย์กับหลวงปู่แก่น

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/w4e3f1502623164.jpg
หลวงพ่อตี๋ วัดทุ่งกระพังโหมกับหลวงพ่อชาลี วัดลำทหาร

มะลิแก้ว
13-08-2017, 18:21
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lfcli1502623222.jpg
ครูบาสนิท วัดห้วยบง ลำพูน

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/age8u1502623226.jpg
หลวงพ่อเล็ก , หลวงพ่อเต้ วัดพุน้ำร้อน , หลวงพ่อวันชาติ วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/hc5xy1502623231.jpg
ครูบาสนิทกับท่านเจ้าคุณปิง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/jwly31502623235.jpg
หลวงพ่อมณฑล วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส กับหลวงปู่แก่น

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/i1o6h1502623243.jpg


http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bcku41502623249.jpg
ครูบาบุญยังกับหลวงพ่อมณฑล

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/z81kh1502623256.jpg
หลวงพ่อมณฑลกับหลวงปู่มหาอำนวย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/47wj11502623269.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 18:40
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/h3hjs1502624241.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/c7nir1502624247.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/kzdzb1502624252.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ko4vs1502624259.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/avfnz1502624271.jpg
พระอาจารย์ศิริชัย วัดโพธิ์ลังกา สิงห์บุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5cf8g1502624282.jpg
พระอาจารย์ติงลี่ , หลวงพ่อพิจารย์ , หลวงพ่อเล็ก , พระอาจารย์ศิริชัย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/404u81502624286.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1wtb91502624303.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/z3wmt1502624394.jpg
๐๙.๓๐ น. กราบอาราธนาพระเถระขึ้นสู่อาสน์สงฆ์

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ui3891502624320.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/jif4n1502624331.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/jhahn1502624336.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 18:49
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเถรานุเถระสวดพระพุทธมนต์งานทำบุญวันแม่

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/qqah11502624759.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xp2v31502624764.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9rm0v1502624771.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/n407q1502624801.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/e6wde1502624813.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ks9xb1502624844.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ozgda1502624850.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/fdxhp1502624866.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mgqan1502624872.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ia7141502624892.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/482gf1502624897.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 18:54
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/a811h1502625049.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2yuky1502625058.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/e6iaj1502625064.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/c7df91502625072.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4l16h1502625085.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/p64a81502625113.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/mpll81502625125.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5shxo1502625129.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2yua31502625134.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/bwod91502625141.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2nx961502625150.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dhsz31502625192.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 18:57
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/5l90b1502625280.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ahcjt1502625303.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/eorn61502625313.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/57fx41502625324.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/lcl7q1502625336.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/6b7vu1502625343.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/t5yp91502625354.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/hf3ji1502625360.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/l6fga1502625366.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4gijw1502625378.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/f25gu1502625390.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9qfqg1502625399.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 19:00
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ky8x71502625466.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/d5f6q1502625496.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/fbupm1502625514.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/j2wnb1502625522.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ssmgs1502625539.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/sa5hi1502625546.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/yvk4i1502625566.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/xc3171502625572.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 19:05
เวลา ๑๐.๐๐ น. กราบอาราธนาพระเถรานุเถระเป็นเนื้อนาบุญรับถวายปัจจัยไทยธรรม

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/o3lqh1502625653.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/phxf81502625662.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dntbt1502625668.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/1od3h1502625678.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/91i3u1502625687.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/9nfb21502625698.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/nmmcz1502625714.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/dah0r1502625721.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/odta81502625734.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 19:09
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ugcez1502626060.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/22cqj1502626070.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/cqef61502626078.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/fj98e1502626084.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/4k9px1502626100.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/e2f741502626108.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/sbxd71502626114.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/ibl9p1502626132.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/034g11502626140.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/75sw01502626146.jpg

มะลิแก้ว
13-08-2017, 19:11
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระเถรานุเถระและภิกษุสามเณรทั้งวัด

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/35r3j1502626201.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/gc22m1502626208.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/vbay71502626213.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/buq6o1502626225.jpg

ชยาคมน์
14-08-2017, 18:23
คลิปวีดีโองานทำบุญวันแม่ ปี ๒๕๖๐ วัดท่าขนุน

lCU-twf_pCQ

โมทนา