PDA

View Full Version : รูปหล่อท้าวมหาราช ๔ พระองค์


คิมหันต์
17-08-2012, 21:40
http://www.sapanboon.com/show/malikaew/y3fs91418209331.jpg

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/s4pi71418209339.jpg

รูปหล่อท้าวมหาราช ๔ พระองค์

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ
จำนวนสร้าง รูปหล่อ ๓๗๑ ชุด


http://www.sapanboon.com/show/malikaew/lrg5t1420945877.jpg
รูปภาพท้าวมหาราช ๔ พระองค์ ชุด ๑ ขนาดใหญ่ ๒,๐๐๐ รูป ขนาดเล็ก ๘,๐๐๐ รูป
รูปภาพท้าวมหาราช ๔ พระองค์ ชุด ๒ ขนาดใหญ่ ๒,๐๐๐ รูป ขนาดเล็ก ๘,๐๐๐ รูป

คิมหันต์
17-08-2012, 21:47
ในมหานครแต่ละทิศ ประกอบด้วยเทพยดาแต่ละเหล่า มีจอมเทวราชของตนปกครองดังนี้

๑. ทิศตะวันออก ปกครองโดยท้าวธตรฐ หรือบางที่เรียกท้าวทศรถ เทวดาเหล่านี้เรียกว่า คนธรรพ์ เปรียบได้กับทหารอากาศของเรา

๒. ทิศใต้ ปกครองโดยท้าววิรุฬหก เทวดาเหล่านี้เรียกว่า กุมภัณฑ์ เปรียบไปแล้วคงเหมือนกับตำรวจของเรา

๓. ทิศตะวันตก ปกครองโดยท้าววิรูปักข์ เทวดาเหล่านี้เรียกว่า นาคา หรือ นาค เปรียบไปคงได้แก่ทหารเรือของเรา

๔. ทิศเหนือ ปกครองโดยท้าวเวสสุวรรณ หรือบางทีเรียกว่า ท้าวกุเวร ปกครองเทวดาเหล่าที่เรียกว่า ยักษ์ เปรียบได้กับทหารบก เพราะมีบทบาทมากที่สุด การปกครองทั้งสี่ทิศนี้ ขึ้นกับท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด

ในท้าวมหาราชทั้งสี่จะมีมือรอง (คงคล้ายรองผบ.เหล่าทัพ) ที่เรียกว่า "อินทกะ" ทิศละ ๑,๐๐๐ องค์คอยช่วยเหลืออยู่ หากท้าวมหาราชองค์ใดหมดวาระพ้นจากตำแหน่ง ท่านอินทกะทั้งหนึ่งพันองค์ของทิศนั้น ก็จะคัดเลือกองค์ใดองค์หนึ่งที่เหมาะสม ขึ้นมารับตำแหน่งแทน (รับรองว่าไม่มีใบปลิว หรือบัตรสนเท่ห์โจมตีกันอย่างเด็ดขาด) ส่วนตำแหน่งที่ว่างลง ก็จะเลือกเทวดาชั้นวชิระขึ้นมาแทน...

อ้างอิงจาก..อดีตที่ผ่านพ้นตอนที่ ๒๐ : พรท้าวจาตุมหาราช (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=358)

คิมหันต์
17-08-2012, 21:50
พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่า "วันก่อนขณะกำลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ อาตมาภาวนาไปเรื่อย ๆ เห็นท้าวมหาราชทั้ง ๔ ท่านโผล่มาอยู่ข้าง ๆ ก็เลยถามว่าท่านมาทำไม? ท่านบอกว่าวันนี้ว่าง..มีเวลาว่างกับเขาเหมือนกัน ในเมื่อว่างท่านก็เลยมาช่วยดูแล

จึงถามท่านท้าววิรูปักษ์ว่า จะมีวิธีไหนที่ทำให้อาตมามั่นใจเห็นว่าปลอดภัย ท่านก็สลัดอาวุธท่านออกไป พุ่งนำหน้าเหมือนกับยิงจรวดนำวิถีเลย ตั้งแต่ตรงจุดที่กำลังเดินทางอยู่จนถึงปลายทางนี่ราบเป็นหน้ากลอง ท่านแสดงให้ดูว่าจะไม่มีอุบัติเหตุหรือมีอะไรขวางได้ ต้องปลอดภัยแน่นอน อาตมาก็ อ๋อ..ที่แท้จรวดนำวิถีนี่เขามีมานานแล้ว

ความจริงท่านไม่ได้ว่างหรอกนะ ท่านรับผิดชอบงานมหาศาล ท้าวมหาราชทั้ง ๔ มีงานที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะงานที่ต้องดูแลสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ท่านบำเพ็ญกุศล ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน

ที่สำคัญก็คือ รับบัญชีบันทึกบุญบาปของชาวบ้านไปส่งให้ปัญจสิกขเทพบุตร ดังนั้น..เทวดาชั้นจาตุมหาราชจะมีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เยอะมาก เพราะเป็นหน้าที่ท่านโดยตรง เราถึงได้เรียกท่านว่า โลกบาล หรือ โลกะปาละ ผู้รักษาโลก"

อ้างอิงจาก..เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔