PDA

View Full Version : "เบาจืด"


วาโยรัตนะ
01-04-2009, 14:53
คุณรู้จักโรค "เบาจืด" กันหรือยัง

:4672615:ส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินแต่คำว่า "โรคเบาหวาน" พอได้ยินคำว่า "โรคเบาจืด" อาจเกิดอาการงง ๆ ได้ว่า...มีด้วยหรือ ? โรคนี้ มีจริง ๆ ไม่ได้โม้ แต่เราอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไร โรคเบาจืดเป็นโรคที่มีการสูญเสียหน้าที่การดูดกลับของน้ำที่ไต เนื่องจากมีระดับของฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการดูดกลับของน้ำลดลง

ลักษณะอาการ ของผู้ป่วยเบาจืด ที่พบบ่อยคือปัสสาวะมากและบ่อย กระหายน้ำมาก และดื่มน้ำมาก
ในรายที่เป็นรุนแรงจะถ่ายปัสสาวะบ่อยทุกครึ่ง หรือทุกหนึ่งชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืน ปัสสาวะสีจางเหมือนน้ำ การสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะมาก จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยกระหายน้ำ จึงดื่มน้ำมากและชอบดื่มน้ำเย็น

การวินิจฉัยโรคเบาจืด ทำได้โดยการซักประวัติและการตรวจพิเศษโดยแพทย์

การรักษาโรคเบาจืด จะใช้ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการดูดกลับของน้ำที่ไตทดแทนในผู้ป่วยที่ยังมีฮอร์โมนออกมาบ้าง ซึ่งฮอร์โมนที่ใช้รักษาโรคเบาจืด คือ วาสโซเพลสซิน

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาจืด เนื่องจากผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะบ่อยมาก จึงควรดูแลความสะอาดหลังถ่ายปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้ว ควรให้รับการดูแลจากญาติให้หลีกเลี่ยงการลุกเดินไปห้องน้ำบ่อยๆ โดยใช้กระโถนเพื่อป้องกันอุบัติเหต ผู้ป่วยควรได้รับน้ำเข้าสู่ร่างกายอย่างเพียงพอ และสังเกตว่ามีการขาดน้ำหรือไม่ เช่น ริมฝีปากแห้ง ผิวแห้ง ตาลึกโหล เป็นต้น สอนให้ผู้ป่วยพยายามช่วยเหลือตนเอง ควรชั่งน้ำหนักทุกวันและควรมีบัตรประจำตัวบ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาจืดด้วยครับผม