PDA

View Full Version : ยาแก้เบาหวานตำราของหลวงปู่มหาอำพัน(พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์)


ชินเชาวน์
28-02-2009, 20:15
ใกล้เพลครูบาเอ วัดป่าหวาย ขี่เกวียนมาถึง ท่านป่วยเป็นเบาหวานจนเดินแทบไม่ไหว อาการทรง ๆ ทรุด ๆ อยู่ตลอดเวลา ท่านบวชตั้งแต่เป็นเณร ดังนั้นแม้อายุจะน้อยกว่า แต่พรรษาท่านมากกว่าอาตมา ๒ พรรษา...

เห็นท่านย่ำแย่ จึงแนะนำยาแก้เบาหวานตำราของหลวงปู่มหาอำพัน(พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์) วัดเทพศิรินทราวาส ให้ ตำรานี้ใช้ ฝักสะตอสด ๓ ฝัก (ต้องยาวอย่างน้อยฝักละ ๑๖ เม็ดขึ้นไป) กับยอดฝรั่งสด ๙ ยอด...

ตำให้ละเอียดคั้นน้ำให้ได้ ๑ แก้ว จุดธูปกลางแจ้งบอกเจ้าของยาว่า ถ้าหายแล้วจะใส่บาตรไปให้ จากนั้นกินให้หมดแก้วก่อนธูปหมดดอก ยานี้กินยากก็จริงแต่กินครั้งเดียวเท่านั้น เห็นผลมาหลายรายแล้ว...

อีกตำราให้ใช้งวงตาลตัวผู้ ฝานบาง ๆ ตากแดดให้แห้ง เอาไปต้มชงกินแทนน้ำ ตำรานี้กินง่าย แต่ต้องกินไปเรื่อย ๆ ทุกวัน จะคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดไม่ให้เพิ่มขึ้น ชอบตำราไหนเชิญเลือกเอาตามอัธยาศัย...


ที่มา : หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ หน้าที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒