PDA

View Full Version : ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน


 1. กำหนดการบวชฟรีปีละ ๔ ครั้งของวัดท่าขนุน
 2. ขอเชิญตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
 3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
 4. รายนามผู้ตั้งกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน
 5. ใบสมัครบวชปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
 6. กำหนดการงานวัดท่าขนุน ๒๕๖๒
 7. กำหนดการบวชเนกขัมมะ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๖๑ - ๑ มกราคม ๖๒
 8. รับสมัครอุปสมบทหมู่ในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 9. กำหนดการบวชเนกขัมมะ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 10. กำหนดการบวชเนกขัมมะ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๖๒
 11. กำหนดการบวชเนกขัมมะ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๖๒
 12. กำหนดการบวชเนกขัมมะ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๖๒
 13. เปิดให้ทดสอบระบบลงทะเบียนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒