PDA

View Full Version : สะพานบุญ


 1. ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
 2. ร่วมบุญผางประทีปค่ะ
 3. ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 4. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้...ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา (๑๔)
 5. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้..ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา..! (๑๕)
 6. ***** ปิดจอง ***** ไม้ครูวัดท่าขนุน
 7. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 8. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้..ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา..! (๑๖)
 9. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 10. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 11. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 12. กระทู้คนมีเงินเหลือกินเหลือใช้..ไม่รวยจริงอย่าเข้ามา..! (๑๗)