PDA

View Full Version : สะพานบุญ


 1. ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
 2. ร่วมบุญผางประทีปค่ะ
 3. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญกฐินปลดหนี้ ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
 4. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อทองคำ
 5. โครงการรักษ์ธรรมรักษ์ไทย ครั้งที่ ๔ ร่วมสร้างอาคารสำนักงาน กศน. อ.ทองผาภูมิ
 6. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
 7. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปลดหนี้ ณ ที่พักสงฆ์ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน
 9. ขอเชิญร่วมเติมบุญกับกองทุนสะพานบุญ โดยซื้อปฏิทินฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ปี ๒๕๖๓ ขนาดพกพา
 10. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
 11. ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญกฐินปลดหนี้ ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
 12. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อทองคำ
 13. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะงานสอบนักธรรมชั้นตรี ๒๕๖๒