PDA

View Full Version : สะพานบุญ


  1. ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
  2. ร่วมบุญผางประทีปค่ะ
  3. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  4. รายการวัตถุมงคลค้างรับ
  5. ****ปิดจอง****เหรียญพุทธบารมีสุริยันทรงกลด (เนื้อชิน) เพื่อร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์