PDA

View Full Version : ทิดเต๋าเผาพระอาจารย์


 1. ๑. ปฐมเหตุที่“ทิดเต๋า”ต้องมา“เผา”พระอาจารย์
 2. ๒. ขอยืมตัว“ด่า”หน่อย..!
 3. ๓. อภิญญามีจริงหรือ..? (๑.)
 4. ๔. อภิญญามีจริงหรือ..? (๒.)
 5. ๕. เสือครับ..เสือ..!
 6. ๖. เรื่องของมึง..!
 7. ๗. “งานเข้าอย่างแรง”
 8. ๘. สะเดาะกุญแจ
 9. ๙. “แผนทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองจันท์..!”
 10. ๑๐. เห็นถึงในส้วม..!
 11. ๑๑. ยืนฉี่อย่างไรไม่ให้โดนอาบัติ..? !?
 12. ๑๒. อานุภาพยันต์เกราะเพชร
 13. ๑๔. แชมป์ยูโร ๒๐๐๘
 14. ๑๓. ทายผลฟุตบอลโลก..!
 15. ๑๕. เกาะพระฤๅษีเธียร์เตอร์
 16. ๑๖. ตะลุยดงหมอ(ผี) ๑.
 17. ๑๗. ตะลุยดงหมอ(ผี) ๒.
 18. ๑๘. ตะลุยดงหมอ(ผี) ๓
 19. ๑๙. การลาพุทธภูมิ
 20. ๒๐. เณรน้อยกับเสือ..!
 21. ๒๑. ไม่ได้ไม่ได้..ไม่ได้ต้องได้..!
 22. ๒๒. พระแก่หูยาว
 23. ๒๓. กูไม่เชื่อ..!
 24. ๒๔. เทวานุภาพ (๑.)
 25. ๒๕. เทวานุภาพ (๒.)
 26. ๒๖. เทวานุภาพ(๓.)
 27. ๒๗. เทวานุภาพ (๔.)
 28. ๒๘. เทวานุภาพ (๕.)
 29. ๒๙. จะขายไหม ?(๑.)
 30. ๓๐. จะขายไหม ?(๒.)
 31. ๓๑. ขอยืมลอกหน่อยครับ..! (๑.)
 32. ๓๒. ทดลองกับอาจารย์..! (๒.)