PDA

View Full Version : ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ


 1. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 2. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศกัมพูชา ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
 3. งานบวงสรวงรับพระพุทธลีลาประทานพร ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 4. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง) ๑๓ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕
 5. งานฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูวิลาศกาญจนธรรม ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 6. งานทอดกฐินสามัคคีวัดตองไว ประเทศพม่า ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 7. งานบวงสรวงลงเสาเอก ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
 8. งานฉลองสมเด็จองค์ปฐม ๒๑ ศอก วัดท่าขนุน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 9. งานสวดพระคาถาเงินล้าน ถวายสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑๐๐ ชันษา ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
 10. งานทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ตึกผู้ป่วยนอก ร.พ.ทองผาภูมิ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
 11. พระอาจารย์และคณะนิสิตปริญญาเอกเดินทางไปดูงานที่ยุโรป ๒ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 12. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศเนปาล ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 13. งานอุปสมบทหมู่และทำบุญ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 14. งานถวาย "พระพุทธพลังจิตทองคำ" ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 15. งานหล่อพระบรมรูปสมเด็จองค์ปฐม ๔ ศอก วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. พระอาจารย์รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 17. งานฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
 18. ภาพงานกฐินปลดหนี้วัดมุนิวิหาร เมืองภักตรปุระ ประเทศเนปาล
 19. ภาพงานหล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฤๅษี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 20. ภาพงานรับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
 21. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปปากีสถาน วันที่ ๙ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 22. งานบรรพชาหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลในหลวง วโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 23. งานอุปสมบทหมู่ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
 24. งานฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 25. งานทำบุญ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อฤๅษี วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 26. ภาพงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 27. ภาพงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
 28. ภาพงานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวาระสตมวาร
 29. ภาพงานทำบุญวันมาฆบูชาและงานหล่อหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ (เนื้อเงิน)
 30. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปทิเบต ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 31. ภาพโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 32. ภาพงานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อนาก หน้าตัก ๒๕ นิ้ว
 33. ภาพงานบวงสรวงขออนุญาตปั้นแบบสมเด็จองค์ปฐมทองคำ
 34. ภาพงานเปิดทางขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน
 35. ภาพงานหล่อหลวงพ่อทองคำ (องค์ใช้งานจริง) หน้าตัก ๑๙ นิ้ว
 36. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปสิงคโปร์ ๒๒ -๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 37. งานสวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ถวายบูชาพระคุณครู
 38. ภาพงานบวงสรวงไหว้ครูและเป่ายันต์เกราะเพชร ๙ ก.พ. ๒๕๖๒
 39. ภาพพิธีเททองหล่อหลวงพ่อทองคำ วัดท่าขนุน
 40. ภาพงานทำบุญบ้านเติมบุญประจำปี ๒๕๖๒
 41. ภาพวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
 42. งานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา อดีตประธานชมรมโมทนาบุญ (เว็บพลังจิต)
 43. ภาพวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๒
 44. ภาพงานอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 45. ภาพพิธีสืบชะตาหลวง ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 46. ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
 47. ภาพงานบวงสรวงไหว้ครู และเป่ายันต์เกราะเพชร วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 48. ภาพวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
 49. ภาพงานทำบุญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 50. ภาพงานพิธีสืบชะตาหลวงฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี พระอธิการสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน
 51. ภาพพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวาระครบ ๔๒๙ ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 52. ภาพงานวันบูรพาจารย์ประจำปี ๒๕๖๒
 53. ภาพงานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ประจำปี ๒๕๖๒
 54. ภาพงานทอดผ้าป่าและวางศิลาฤกษ์สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
 55. ภาพงานตักบาตรเทโว (Unseen Thailand) ประจำปี ๒๕๖๒
 56. ภาพงานกฐินปลดหนี้อาศรมศรีชัยรัตนโคตร จ.สกลนคร
 57. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปเสฉวนตะวันตก วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 58. ภาพงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒
 59. ภาพงานเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
 60. ภาพงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 61. ภาพงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ณ วัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 62. ภาพงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 63. ภาพงานสวดมนต์ข้ามปีและวันปีใหม่ ๒๕๖๓
 64. โครงการรักษ์ธรรมรักษ์ไทย ครั้งที่ ๔ ณ กศน. ทองผาภูมิ
 65. ภาพงานสวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ บูชาพระคุณครู
 66. ภาพงานออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆสิโต ประจำปี ๒๕๖๓
 67. ภาพงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
 68. ภาพงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
 69. ภาพงานหล่อพระพุทธลีลาประทานพร เนื้อเงินปิดทอง