PDA

View Full Version : ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ


 1. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 2. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศกัมพูชา ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
 3. งานบวงสรวงรับพระพุทธลีลาประทานพร ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 4. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง) ๑๓ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕
 5. งานฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูวิลาศกาญจนธรรม ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 6. งานทอดกฐินสามัคคีวัดตองไว ประเทศพม่า ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 7. งานบวงสรวงลงเสาเอก ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
 8. งานฉลองสมเด็จองค์ปฐม ๒๑ ศอก วัดท่าขนุน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 9. งานสวดพระคาถาเงินล้าน ถวายสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ๑๐๐ ชันษา ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
 10. งานทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ตึกผู้ป่วยนอก ร.พ.ทองผาภูมิ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
 11. พระอาจารย์และคณะนิสิตปริญญาเอกเดินทางไปดูงานที่ยุโรป ๒ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 12. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปประเทศเนปาล ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 13. งานอุปสมบทหมู่และทำบุญ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงปู่สาย ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 14. งานถวาย "พระพุทธพลังจิตทองคำ" ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
 15. งานหล่อพระบรมรูปสมเด็จองค์ปฐม ๔ ศอก วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. พระอาจารย์รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 17. งานฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
 18. ภาพงานกฐินปลดหนี้วัดมุนิวิหาร เมืองภักตรปุระ ประเทศเนปาล
 19. ภาพงานสวดพระคาถาเงินล้านประจำปี ๒๕๕๙
 20. ภาพงานหล่อสมเด็จองค์ปฐม - หลวงปู่ปาน - หลวงพ่อฤๅษี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 21. ภาพงานพุทธาภิเษกรอบพิเศษ (ฝ่าวิกฤติ) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 22. ภาพงานทำบุญฉลองบ้านวิริยบารมี วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 23. ภาพงานรับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗
 24. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปปากีสถาน วันที่ ๙ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 25. งานบรรพชาหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลในหลวง วโรกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 26. งานอุปสมบทหมู่ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
 27. งานฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 28. งานทำบุญ ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อฤๅษี วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 29. งานสวดพระคาถาเงินล้านถวายกุศลแด่แม่ทั้งแผ่นดิน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 30. ภาพงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 31. ภาพงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
 32. ภาพบรรยากาศการทำบุญฉลองและส่งมอบอาคาร "ห้องสมุดรักษ์ธรรมรักษ์ไทย"
 33. ภาพงานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวาระสตมวาร
 34. ภาพงานทำบุญวันมาฆบูชาและงานหล่อหลวงพ่อพระพุทธสิหิงค์ (เนื้อเงิน)
 35. ภาพงานวางศิลาฤกษ์วิหารสมเด็จองค์ปฐม อาศรมศรีชัยรัตนโคตร จ.สกลนคร
 36. ภาพงานบวงสรวง ไหว้ครูและเป่ายันต์เกราะเพชร ๑ เม.ย. ๖๐
 37. ภาพงานบวชเนกขัมมะ และงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดท่าขนุน
 38. ภาพงานทำบุญประจำปีบ้านเติมบุญ
 39. ภาพงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๐
 40. พระอาจารย์และคณะเดินทางไปทิเบต ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 41. ภาพงานพุทธาภิเษกและเททองหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเนื้อเงินหน้าตัก ๓๐ นิ้ว
 42. ภาพงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 43. ภาพงานทำบุญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 44. ภาพงานพิธีสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๐ ปี พระมหาสิงห์ วิสุทโธ
 45. ภาพงานบวงสรวงไหว้ครู พุทธาภิเษกและเป่ายันต์เกราะเพชร ๒๖/๐๘/๖๐
 46. ภาพงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๒๕ หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน
 47. ภาพงานโครงการรักษ์ธรรมรักษ์ไทย ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
 48. ภาพงานตักบาตรเทโวและทอดกฐิน ๓ วัด
 49. ภาพโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 50. ภาพงานกฐินปลดหนี้อาศรมศรีชัยรัตนโคตร อ.เมือง จ.สกลนคร
 51. ภาพงานวันลอยกระทงวัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๐
 52. งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น แรงครู ฉลอง ๑๑๒ ปีหลวงพ่อกวย ณ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท
 53. งานสวดมนต์ข้ามปีและวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
 54. ภาพโครงการรักษ์ธรรม รักษ์ไทย ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
 55. ภาพวันออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย
 56. ภาพงานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อนาก หน้าตัก ๒๕ นิ้ว