สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าขนุน
ป้ายวัดท่าขนุน
รูปปั้นหลวงปู่พุก
สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าขนุน
รูปปั้นหลวงปู่สาย
พระแก้วมรกต
กูฏิหลวงปู่พุก
หอระฆัง
ประตูโบสถ์
 
โบสถ์